Bulunduğu kategori:

Yara Bakım Hemşiresi Olmak

Yara Bakım Hemşiresi Olmak

GAMZE KARAKOÇ

 YARA BAKIM HEMŞİRESİ

 1. Kendinizi tanıtır mısınız? Nerede çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz?

1983 Ankara doğumluyum. Memorial Ankara Hastanesinde 2014 Kasım ayından itibaren Yara Bakım Hemşiresi olarak görev yapmaktayım.

2. Nereden ve Ne Zaman Mezun Oldunuz?

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu 2006 mezunuyum

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı 2010 mezunuyum.

 1. Mesleki Deneyimleriniz Nelerdir?

2015-                Ankara Özel Memorial Hastanesi

                         Yara Bakım Hemşiresi / Süpervisör Hemşire

2014-2015      Ankara Özel Memorial Hastanesi

                         Genel  Yoğun Bakım Hemşiresi /Yara Bakım Hemşiresi

2010-  2014     ÖZEL TOBB ETÜ Hastanesi

                          Kalp Damar Cerrahisi ve Genel Yoğun Bakım Hemşiresi

                         Ağrı- Yara Bakım Hemşiresi (vekil)

2009-2010      İstanbul Üniviversitesi,

                          İstanbul Tıp Fakültesi  Reanimasyon Hemşiresi

2007-2009      S.P. Ermeni Hastanesi

                          Yoğun Bakım ve Reanimasyon Hemşiresi

 4. Bu aşamaya gelene kadar ne tür eğitim programlarına katıldınız?

 •  “8. Ulusal Yara Bakım Kongresi”, Antalya, 2013
 • “Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Kursu”, Ankara, 2013
 • “Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu”, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2013
 • “1. Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2013
 • “Yönetici Hemşire Geliştirme Eğitimi Sertifikası”, TOBB ETÜ-SEM, Ankara, 2012
 • “CPR Eğitimi” TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara, 2013
 • “Sağlık Bakanlığı İlkyardım Eğitmeni Sertifikası”, Ankara, 2011
 • “2. Ulusal Evde Bakım Kongresi”, Harbiye Askeri Müze ve Kongre Merkezi,  İstanbul, 2010
 • “III. Ulusal Yara Bakım Kongresi”, İzmir, 2008

 5. Şu ana kadar yaptığınız araştırma ve yayınlar nelerdir?

 • Kanser Tanısı Alan Çocukların Anksiyete Düzeyleri ile Annelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Ondokuuz Mayıs Üniversitesi 5-6 Mayıs 2005. ORDU (Poster Sunu)
 • KTU Trabzon Healht School Satısfactıon Level of the Nurse Students. I. European Nursing Students Congress. 25-26 May. 2006. İZMİR (Poster Sunu)
 • KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Doyum Düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi; 2006.10.(3) (Yayınlanmış Makale)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kan ve Kan Bileşenlerinin Kullanımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. 22.10.2010 İSTANBUL (Sözel Sunum)

 6. Yara Bakım Hemşiresi olarak yaptığınız işi bize anlatır mısınız?

Yara Bakım Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ ne bağlı olarak belirlenmiş görev yetki ve sorumluluklar doğrultusunda,

 • Yarayı değerlendirir,
 • Yaranın mekanik temizliğini yapar,
 • Yara pansumanı yapar,
 • Bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım uygulamalarını değerlendirerek en etkili ürüne karar verir, aileyi ve ekibi yönlendirir.
 • Basınç ülseri ( Yatak yarası ) gelişen hastaları risk faktörleri açısından değerlendir.
 • Basınç ülserinin evresini belirler.
 • Basınç ülserleri gelişmesi durumunda ülserlerin iyileşmesini sağlayacak koruyucu ve tedavi edici önlemleri  uygular, uygulamasını sağlar.
 • Kalite sistemi gereği kendi bölümlerinin faaliyetleri ile ilgili prosedürlerin hazırlanmasında işbirliğinde olmak ve gerektiğinde revize edilmeleri konusunda Kalite Yönetim Müdürlüğü’ne görüş bildirmek,
 • Kendi birimi ile ilgili olarak hazırlanan tüm prosedür ve talimatları uygulamaya geçirmek, uygulamayan arkadaşlarını gerektiğinde uyarmak,
 • Kalite / Akreditasyon tarafından kendisine veya bölümüne verilmiş tüm prosedür ve talimatların titizlikle muhafazasını sağlamak,
 • Kalite / Akreditasyon tarafından ilgili numarası verilmiş olan formları kullanmak, numarasız formların kullanılmaması hususunda çevresindekileri uyarmak, tespit ettiği uygunsuz formları Kalite /Akreditasyon‘ a  bildirmek,
 • Yara bakımıyla ilgili yenilikleri takip etmek, değişen uygulamaları hasta bakımına yansıtmak, eğitimini vermek

 7. Bağlı olduğunuz biriminiz veya yöneticiniz kimdir? Pozisyonunuz?

 Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğüne bağlı, orta düzey yönetici

 1. Yara bakım hemşiresi olmak için gerekli nitelikler nelerdir? Yabancı dil bilmek gerekiyor mu? Ya da özel bir eğitim almak gerekli mi?

Kurum politikalarına göre değişiklik göstermekle beraber, hemşirelik lisans mezunu (tercihen yüksek lisansını yapmış) olmak, klinik alanlarda en az 5 yıl çalışmış olmak ve/veya en az 2 yılını benzeri bir görevde geçirmiş olmak gereklidir. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı, Yara Bakım Hemşireliği Sertifika programına katılmak ve sertifikasına sahip olmak gerekir.

Ulusal ve uluslararası araştırmaları okumak, araştırma yapmak için yabancı bir dili biliyor olmak tercih sebebidir.

İletişimde başarılı, düzgün konuşma ve anlatma yeteneğine sahip, kurumu yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklerde temsil etme, ekip anlayışına ve çalışma disiplinine sahip, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olmak da avantaj sağlamaktadır.

 9. İşinizle ilgili en sevdiğiniz şeyler nelerdir?

Gerek hemşirelik gerekse Yara Bakım Hemşireliği alanında bakım standartları, kalite standartları sürekli güncellenmektedir. Yenilikleri takip etmek ve uygulamak hastalara daha iyi bakım verilmesini sağlamak beni mutlu etmektedir. Bilgi paylaşımında bulunmak da ayrı bir doyum noktasıdır.

 1. Çalıştığınız kurumun mesleki olarak size kattığı ya da verdiği özel destekler var mı?

Bölüm ile ilgili kararlarda Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü tüm imkanlarını ortaya koyar ve eğitim programına katılmamız için gerekli izinleri ayarlamaya çalışır.

32q, 0,561s