Akademik Fantezi Sonuçları

Bu bölümde yaptığım ve yayınlanan araştırmalarımın sonuçları yer alacaktır. Ayrıca elde edilen araştırma sonuçlarının çalışma alanında nasıl yararlanılacağına yönelik öneriler verilecektir. Bu bölümün adını özellikle akademik fantezi sonuçları olarak belirledim, çünkü bir çok hastane yöneticisi ve çalışanı biz akademisyenlerin yaptığı çalışmaların, topladığı anketlerin sonuçlarını göremedikleri için kullanamamaktadır. Belki biz sonuçları kendileriyle paylaşmadığımızdan (genellikle paylaşsam da), belki de yerli ve yabancı literatürü araştırıp, uygulamaya geçirmeye zaman bulamadıklarındandır. Nedeni ne olursa olsun, son yıllarda bazı hastaneler bizlerin araştırma taleplerini reddetmekte ve yapılan bu araştırmaları akademik fanteziler olarak görmektedirler. Bu nedenle zaman buldukça, yaptığım ve yayınlanan araştırma sonuçlarını burada yayınlamaya karar verdim. Umarım sağlık hizmetinde çalışanlara ve yöneticilerine daha huzurlu ve güvenli çalışma ortamı oluşturmada yol gösterir.

Hemşire personel planlaması, etkinlik ve verimlilikle ilgili sunular, araştırmalar ve sonuçları

 

 

 

Sağlık hizmetinde davranış yönetimiyle ilgili araştırmalar ve sonuçları

 

 

 

 

İnsan kaynaklarıyla ilgili araştırmalar ve sonuçları

 

 

 

 

32q, 0,576s