Basit İstatistik

Bu bölümde sağlık hizmetinde yapılan araştırmaların istatistiksel analiziyle ilgili basit öneriler ve yöntemler yer alacaktır.

32q, 0,727s