Bulunduğu kategori:

Çalışan Memnuniyeti

Çalışan Memnuniyeti

“Tatmin edilmemiş işgücü, tatmin edilmemiş müşterinin anahtarıdır”

Sağlık kurumunda hasta ve ailesine (dış müşteri) verilen hizmetin kalitesi büyük oranda kurumda çalışanların (iç müşterinin) memnuniyetine bağlıdır. Bu nedenle hastanelerin yönetsel sistemi, sadece hastaların değil aynı zamanda çalışanların tatminini sağlamak için dengeli bir şekilde tasarlanmalıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar “hasta memnuniyeti ile çalışan memnuniyeti arasında pozitif korelasyon olduğunu” göstermektedir. Çalışanlar sürekli aynı işi yapmaktan çok, işlerine yaratıcılıklarını kattıklarında motive olurlar ve yaptıkları işten doyum alırlar. Böylece çalışanlar yaptıkları işi sürekli daha iyi yapmaya çalışırken, işlerine yaptıkları katkı nedeniyle memnuniyet düzeyleri artar.

Kurumda çalışan memnuniyetini sağlamak için web sitemdeki liderlik ve mobbing bölümlerini lütfen inceleyiniz.

32q, 0,894s