Sağlık Hizmetlerinde Liderlik (Seçmeli ders)

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK DERSİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

 

Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Dilek EKİCİ,

Ders Günü ve Saati: Çarşamba 08.40-10.30

Öğretim Elemanı ile İletişim: profdrdilekekici@gmail.com ,

DERSİN TANIMI:

Ders kapsamında, liderlik ve yönetim, liderlik davranışlarının analizi, örgütsel politika, güç ve otorite, örgütsel motivasyon, problem analizi, örgütsel çatışma yönetimi, örgütsel adalet algısı, örgüt kültürü, ekip oluşturma, işe devamsızlık ve işten ayrılmaya etki eden davranışsal faktörler konuları işlenmektedir.

DERSİN HEDEFLERİ:

  • Derse katılan öğrencilerin kendi liderlik özelliklerini tanıyan,
  • Lider ve yönetici arasındaki farkı bilen,
  • Örgüt içi politika, güç ve otorite dengesini algılayabilen
  • Problem çözebilen,
  • Çatışma yönetebilen,
  • Örgütsel adalet uygulamalarını değerlendirebilen,
  • Ekip kurabilen,
  • İşe devamsızlık ve işten ayrılma niyetlerine etki eden faktörleri değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

 

DERSİN HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMINDAKİ YERİ:

Bu ders “Hemşirelik Lisans Programı” içinde, 3. Sınıf Güz ve Bahar dönemi olmak üzere, her iki dönemde açılan bir ders olup, 42 saat teorik ders şeklinde programda yer alır.

DERSİN İŞLENİŞİ:

Teorik Bölüm: Bu bölüm derse devam eden lisans öğrencileri ile etkin bir öğrenme ve öğretim süreci için anlatım, soru-cevap, tartışma şeklindeki yaklaşım ve teknikler kullanılarak yürütülür.

DERSE DEVAM: Derse devam zorunludur. Teorik ders saatinin %30’undan fazlasına, devam etmeyen öğrenci, dönem sonu final sınavına giremez ve öğrenci dersten başarısız kabul edilir.

 

DERS PROGRAMI

HAFTA

DERS

ETKİNLİKLER

1.       HAFTA

26 EYLÜL

 

Tanışma ve Dersin Tanıtımı

Kişiler Arası İletişim – Kendini Tanıma

 

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

2.       HAFTA

3 EKİM

Kişiler Arası İletişim – Öğrenilen Davranışlar

 

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

3.       HAFTA

10 EKİM

Liderlik Davranışları

 

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

4.       HAFTA

17 EKİM

Liderlik Teorileri

 

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

5.       HAFTA

24 EKİM

Güç-Otorite-Etkileme  

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

6.       HAFTA

31 EKİM

Motivasyon

 

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

7.       HAFTA

 

ARA SINAV HAFTASI
8.       HAFTA

14 KASIM

 

Adalet Algısı  

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

9.       HAFTA

21 KASIM

 

Kurum kültürü

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

10.   HAFTA

28 KASIM

 

Kurum kültürü

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

11.   HAFTA

5 ARALIK

 

Çatışma Yönetimi

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

12.   HAFTA

12 ARALIK

Çatışma Yönetimi  

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

13.   HAFTA

19 ARALIK

İş Yerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing)  

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

14.   HAFTA

26 ARALIK

 

İşten ayrılmaya etki eden faktörler  

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

 

 

 

FİNAL SINAVI HAFTASI

 

 

32q, 0,250s