Hakkımda

Doğum Tarihi: 25 Mart 1973

İş  Adresi: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Beşevler/ Ankara

Tel:0312 216 26 16

Email: docdrdilekekici@gmail.com

Yabancı Dil: İngilizce (ÜDS 81,25)

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=ZoD7IToAAAAJ

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lise Sağlık Meslek Lisesi Özel Amiral Bristol Sağlık Meslek Lisesi 1990
Lisans  Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 1994
Y. Lisans  Hemşirelikte Yönetim İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 2000
Doktora  Hemşirelikte Yönetim İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

“Hasta Sınıflandırma Skalası Oluşturma”  Danışman: Prof. Dr. Sevgi OKTAY

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

“Hemşirelik Uygulama Maliyetlerinin Belirlenmesi” Danışman: Prof. Dr. Zehra DURNA

Akademik Unvanları

Unvanı Kadro Yeri Alanı Yılı
Ar.Gör.  İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik YO Hemşirelikte Yönetim 1998-2004
Dr.Ar.Gör.  İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik YO Hemşirelikte Yönetim 2004-2006
Öğ. Gör. Dr.  Başkent Üniversitesi, SBF, Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim 2006-2007
Yar.Doç. Gazi Üniversitesi (G.Ü.), Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim 2007-2010
Doç. Dr. G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Böl. Hemşirelikte Yönetim 2010- 2017
Prof. Dr. G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Böl. Hemşirelikte Yönetim 2017-

Mesleki Deneyimi

Unvanı Çalıştığı Kurum Çalıştığı Birim Yılı
Hemşire Güzelbahçe Kliniği Karma Servis 1991(4ay)
Hemşire Florence Nightingale Hastanesi CYB ve Kardiyoloji Servisi 1993- 1996
Proje Hemşiresi Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi (Sivas) İnsangücü Planlama Çalışmaları 1996-1997
Hemşire Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil Servis 1997-1998

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yıldırım D, Yıldırım A., Timuçin A. (2007) Mobbing behaviors encountered by nursing school teaching staff in the workplace and their responses to them, Nursing Ethics, 7(14); pp:447-463.  Makaleye ulaşmak için

 A2. Yıldırım A, Yıldırım D. (2007) Mobbing in nursing: mobbing experienced by nurses working in health care facilities in Turkey and its effect on nurses, Journal of Clinical Nursing, 16(8):1445-1453. Makaleye ulaşmak için  Kullanılan Türkçe ölçeğe ulaşmak için

 A3. Dilek Y, Aytolan Y (2008) Development and Psychometric Evaluation of Workplace Psychologically Violence Behaviors Instrument, Journal of Clinical Nursing, 17: 1361-1370. Makaleye ulaşmak için     Geliştirilen Türkçe ölçeğe  ulaşmak için

 A4. Yıldırım D, Aycan Z. (2008) Nurses’ work demands and work-family conflict: a questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies, 45:1366-1378. Makaleye ulaşmak için

 A5. Yıldırım D (2009) Bullying among Nurses and its Effects, International Nursing Review 56, 504-511. Makaleye ulaşmak için

 A6. Yıldırım D, Yıldırım A (2010) Sağlık Alanında Çalışan Akademisyenlerin Karşılaştıkları Psikolojik Siddet Davranısları ve Bu Davranısların Etkileri, Türkiye Klinikleri Dergisi, 30(2):559-570. Makaleye ulaşmak için   

A7. Yıldırım D, Keçeci A, Bulduk S (2011) How do Turkish nursing students plan their career after the graduation?: a questionnaire survey, Asia Pacific Educ. Rev. 12 (3): 373-380. Makaleye ulaşmak için

A8. Yıldırım D, Kısa S, Hisar F (2012) Study on Validity and Reliability of Turkish Version of the Essentials of Magnetism Scale (EOMII), , International Nursing Review 59, 570-576. Makaleye ulaşmak için   Uyarlanan ölçeğe ulaşmak için

A9. Ekici D, Beder A (2014) The effects of workplace bullying on physcians and nurses, Australian Journal of Advanced Nursing 31 (4), 24-33. Makaleye ulaşmak için

A10. Mert T, Ekici D (2015) Development of an Assessment Model for Evaluating the Performance of Nursing Services, International Journal of Hospital Research, 4(1), 9-14. Makaleye ulaşmak için Geliştirilen ölçeğe ulaşmak için

A11. Ekici D, Gürçay E (2016) Nursing Time Allocation: A Work Sampling Survey in A Turkish Private Hospital, International Journal of Hospital Research, 5(2), 58-63. Makaleye ulaşmak için

A12. Özsoy Z, Ekici D (2017) Perception of Nurses Regarding Organizational Justice and Ethical Behavior; Organızational Culture in Hospitals, Hospital Practice and Research, 2(2), 41-46. Makaleye ulaşmak için 

A13. Seyrek H, Ekici D (2017) Nurses’ Perception of Organisational Justice and its Effect on Bullying Behaviour in the Hospitals of Turkey, Hospital Practice and Research, 2(3), 72-78. Makaleye ulaşmak için 

A14. Ekici D , Cerit K, Mert T (2017) Factors That Influence Nurses’ Work-Family Conflict, Job Satisfaction, and Intention to Leave in a Private Hospital in Turkey, Hosital Practice Research, 2(4):102-108 Makaleye ulaşmak için

A15. Çelik Durmuş S, Ekici D, Yıldırım A (2018) The level of collaboration amongst nurses in Turkey, International Nursing Review 65(2) Makaleye ulaşmak için

A16. Cerit K, Keskin ST, Ekici D (2018) Development of Instrument of Bullying Behaviors in Nursing Education based on Structured Equation Modeling, Asian Nursing Research 12, 245-250 Makaleye ulaşmak için   Geliştirilen ölçeğe ulaşmak için

A 17.  Cerit K, Karataş R, Ekici D (2020) Behaviours of healthcare professionals towards difficult patients: A structural equation modelling study, Nursing Ethics 27(2), 554-566. click here for details

A18.  Gür E, Ekici D (2020) Determining Factors That Influence Nurses’ Perceptions of Quality Implementations Conducted in Hospitals in Turkey, The Journal of Nursing Research, June 28(3):1-8 click here for details

A19. Ekici D, Mert T (2020) Development and Psychometric Evaluation of Nursing Audit Tool, Hospital Practice and Research, June 5(2):47-55. click here for details

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Baykal Ü, Akgün E, Sökmen S, Yıldırım D. Yüksekokulda Okuyan Hemşirelik Öğrencilerinin Doyumunun ve Beklentilerinin Analizi, 1st International & 5th National Nursing Education Congress, Kapadokya, Turkey, September 19-22, 2001; Congress Book, 2001. p.411-418.

 B2. Yıldırım D, Algıer L. İşyerinde karşılaşılan psikolojik şiddet davranışları ve  bu davranışları destekleyen kurumsal etkenler, 4. Uluslar arası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, 5-8 Eylül 2007

 B3. Yıldırım D, Yıldırım A. Mobbing behaviours encountered by academic staff in university and their responses to them, Amsterdam, Nederlands, 22-24 October 2008, p:128-131.

 B4. Yıldırım D, Yıldırım A. Hospıtals’ Nurse Retentıon Strategıes, Nurses’ Expectatıons And Intentıons To Leave: A Comparıson Of Prıvate And Publıc Hospıtals , Fıfth Internatıonal Conference On Health Care Systems Milwaukee, Wisconsin, October 13 – 15, 2008, p: 138-148.

 B5. Yıldırım D,Keçeci A, Bulduk S. How Do Turkısh Nursıng Students Plan Theır Career After The Graduatıon?: A Questıonnaıre Survey, Fıfth Internatıonal Conference On Health Care Systems Milwaukee, Wisconsin, October 13 – 15, 2008, p:149-156.

B6. Cerit K, Gür E, Ekici D. Toxic Nursing, 6th International Nursing management Conference 27-29 October 2014, p: 173.

 

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Ekici D (2013) Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara. (ISBN – 978-605-86352-1-0)

C2. Ekici D (2013) Sağlık Hizmetinde Kalite Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara. (ISBN – 978-605-86352-0-3)

C3. Dellasega C, Volpe RL (2013) Toxic Nursing, Sigma Theta Tau International, (as a contributor Dilek YILDIRIM, Gazi University)

C4. Ekici D (2013) Ekici D, Cerit K, Gür E, Mert T, Türkmen S (2016) Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi, Sim Matbaası, Ankara. (ISBN -978-605-86352-2-7)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1.  Yıldırım D, Oktay S,  İki Farklı Hastanede Hasta Tiplerine Göre Hemşirelik Bakım Süreleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi, Hemşirelik Dergisi, 2005, Cilt XIII, Sayı: 55, 21-36
 2.  Yıldırım,D. Hemşirelerin Servislerde Hastalarla İlgili Ve Diğer İşlere Ayırdıkları Sürenin Belirlenmesi,Hemşirelik Dergisi, 2005, Cilt XIV, Sayı:57
 3.  Yıldırım D: Hasta Sınıflandırma Sisteminden Yararlanarak Hemşirelik Uygulamalarının ve Maliyetlerinin Belirlenmesi, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 2004, Ekim-Kasım-Aralık sayısı, S:37-48.
 4.  Baykal Ü, Yıldırım D, Sökmen S, Kamu ve Özel Hastanelerde Güvenlik Önlemlerinin Durumu, Hemşirelik Dergisi, 2004, Sayı: 53, 48-50.
 5.  Yıldırım D, Yılmaz S. Bir Ameliyathanede Çalışması Gereken Hemşire Sayısının Belirlenmesi, HEMAR-G Dergisi, Haziran-Aralık 2004,Cilt 6, Sayı 1,2; 15-27
 6.  Yıldırım D:Hasta Sınıflandırma Aracı Geliştirme, Hemşirelik Dergisi, 2003, Cilt 13, Sayı 51, S:115-133.
 7.  Yıldırım D: Hemşire İnsan Gücü Planlaması, Hemşirelik Dergisi, 2002, Cilt 12,Sayı 48, S:57-71.
 8.  Yıldırım D: Hemşire İnsan Gücü Planlaması Yaparak Hasta Ve Hemşirelik Maliyetlerinin Hesaplanması, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 2001, Cilt 5, Sayı 2-3, S:17-23.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Baykal Ü, Sökmen S, Yıldırım D, Şahin A. Yönetici Hemşirelerin Zaman Kullanımlarının Araştırılması, Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu, 22-23 Ekim 1999, Ankara

E2. Yıldırım D, Aycan Z. Klinisyen Hemşireler ile Akademisyen Hemşirelerin Çalışma Koşullarının İş ve Hayattan Aldıkları Doyuma Etkisi,  13. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül 2004, İstanbul.  

E3. Yıldırım D, Duyuran F, Güneş F, Arabul N. Kalite Çalışması Yapan Hastanelerin Hemşireleri İşe Özendirmede Kullandıkları Araçların ve Hemşirelerin Bu Konudaki Beklentilerinin Belirlenmesi, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,  5-6 Mayıs 2005, Ordu.

E4. Çavuş H, Doğan B, Doğan A, Dinç D, Yıldırım D. Hemşire öğrencilerin kariyer planlarken önem verdikleri konular, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 26-29 Haziran 2007.

E5.Yıldırım D, Beder A. Hekim ve Hemşirelerde Mobbing Tehdidinin, Çalışma Performansı ve Depresyon Durumu Üzerine Etkileri*, 7. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs 2009, Kıbrıs, *Araştırma kongrede ikinci seçilmiştir.

E6. Ekici D, Gürçay E,Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar? 7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 27-29 Eylül 2013.

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Yıldırım D. Hemşirelik Hizmetlerinde Maliyetleme (Konferans),4. Uluslar arası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Ankara, 5-8 Eylül 2007.

F2. Yıldırım D.  İşyerinde Psikolojik Şiddet ya da Mobbing, Sağlıcakla, Mart 2009 sayısı, Ankara, s:12-15

 

G. Sertifikalar

 1. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik Kursu, 1-5 Kasım 1999, İstanbul, (Organizasyon Komitesi Üyesi ve Kursiyer)
 2. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik Kursu, 18-21 Haziran 2001, İstanbul, (Organizasyon Komitesi Üyesi ve Kursiyer)
 3. Hemşirelikte Kalite Yönetimi, 13-17 Ekim 2002, İstanbul, (Organizasyon Komitesi Üyesi ve Kursiyer)
 4. Sağlık Araştırmacıları İçin Niteliksel Araştırmada Temel İlkeler ve Uygulamalar, 9-14 Şubat 2004, İstanbul,(Kursiyer)
 5. Tıpsal Araştırma Yöntem Bilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme Kursu, 7 Aralık 2005, İstanbul, (Kursiyer)
 6. İletişimde Davranış Bilimleri: Girişkenlik, 2 Mart 2006, İstanbul, (Kursiyer)
 7. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik,   Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2-7 Kasım 2008, Ankara (Kurs Başkanı)
 8. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik,   Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 20-28 Aralık 2008, Ankara (Kurs Başkanı)
 9. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik,   Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1-5 Mayıs 2010,Ankara (Kurs Başkanı)
 10. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik,   Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 29 Kasım- 3 Aralık 2010,Ankara(Kurs Başkanı)
 11. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik,   Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 23-27 Mayıs 2011, Ankara (Kurs Başkanı)
 12. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik,   Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 12-16 Aralık 2011, Ankara (Kurs Başkanı)

H. Atıflar

H1. Yıldırım D, Yıldırım A., Timuçin A. (2007) Mobbing behaviors encountered by nursing school teaching staff in the workplace and their responses to them, Nursing Ethics, 7(14); pp:447-463.

H2. Yıldırım A, Yıldırım D. (2007) Mobbing in nursing: mobbing experienced by nurses working in health care facilities in Turkey and its effect on nurses, Journal of Clinical Nursing, 16(8):1445-1453.

H3. Dilek Y, Aytolan Y (2008) Development and Psychometric Evaluation of Workplace Psychologically Violence Behaviors Instrument, Journal of Clinical Nursing, 17: 1361-1370

H4. Yıldırım D, Aycan Z. (2008) Work – Family Conflict of Nurses:
Comparison of Clinical and Academic Nurses in Turkey, International Journal of Nursing Studies, 45:1366-1378.

H5. Yıldırım D, Yıldırım A (2010) Sağlık Alanında Çalışan Akademisyenlerin Karşılaştıkları Psikolojik Siddet Davranısları ve Bu Davranısların Etkileri, Türkiye Klinikleri Dergisi, 30(2):559-570

H6. Yıldırım D (2009) Bullying among Nurses and its Effects, International Nursing Review 56, 504-511. (SSCI)

H7. Yıldırım D: Hemşire İnsan Gücü Planlaması Yaparak Hasta Ve Hemşirelik Maliyetlerinin Hesaplanması, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 2001, Cilt 5, Sayı 2-3, S:17-23.

H8. Baykal Ü, Sökmen S, Yıldırım D, Şahin A. Yönetici Hemşirelerin Zaman Kullanımlarının Araştırılması, Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu Kitabı, 22-23 Ekim 1999, Ankara

I. Kurs ve Konfrenslarda konuşmacı olarak yer almak

I1.Serviste İnsangücü Planlaması, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2004-2005 Bahar Yarıyıl Bilimsel Etkinlikleri, 13 Nisan 2005, İstanbul,

I2. Hemşire İnsangücü Planlama, Yönetici Hemşire Eğitimi Kursu, GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi, 9-11 Mayıs 2006, İstanbul

I3. Örgüt Kültürü, Yönetici Hemşire Eğitimi Kursu, GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi, 9-11 Mayıs 2006, İstanbul

I4. Hemşirelik Personelinin Geliştirilmesi, Hemşire Eğitimi Kursu, GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi, 9-11 Mayıs 2006, İstanbul

I5. Hemşirelikte Liderlik, , Gölcük Asker Hastanesi Baştabipliği, İzmit/Gölcük, 12 Mayıs 2006.

I6. Hemşire İnsan Gücü Planlaması (Kurs), 5 Eylül 2007, 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, 5-8 Eylül 2007.

I7. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik (Sertifika Kursu), 2-9 Kasım 2008, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu.

I8. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik (Sertifika Kursu), 20-28 Aralık 2008, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu.

I9. Hemşire İnsangücü planlaması, GATA Eğitim Hastanesi, 27 Şubat 2009 

I10. Mıknatıs Hastaneler, TC. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Hizmetiçi  Eğitim, Ankara, 06. Mart 2009.

I11. Çalışma ortamında psikolojik şiddet, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 13 Mayıs. 2009.

I12. İşyerinde Psikolojik Yıldırma, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, 11.Mart 2010

I13. İşyerinde Psikolojik Yıldırma, Zekai Tahir Burak Hastanesi, 16 Şubat 2011

J. Kurs, Kongre ve Konfrenslarda katılımcı olarak yer almak

 1. Sağlıkta Mükemmellik Yolculuğu Eğitim Semineri, 16 Eylül 1999, İstanbul,
 2. Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları, 22-23 Ekim 1999, Ankara,
 3. 2. Uluslararası  Sağlık ve Sosyal Bilimlerde Kriz Yönetimi Sempozyumu,  21-23 Nisan 2000, İstanbul,
 4. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs 2001, İstanbul,
 5. ISO 9000 Akreditasyonu İçin Hastanelerde Tıbbi Cihaz Kalibrasyonu, Tesis ve Risk Yönetimi Konulu Workshop Toplantısı, 31 Mayıs 2001, İstanbul,
 6. Hemşirelik Hizmetleri Akreditasyon Standartları Sempozyumu, 2 Temmuz 2002, İstanbul
 7. Kitlesel Yaralanmalarda Acil Yardım ve Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, 12 Aralık 2002, İstanbul,
 8. 13. Ulusal  Psikoloji Kongresi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul,
 9. İnsan İlişkileri ve İletişim İlkeleri Sempozyumu, 26 Kasım 2004, İstanbul,

J10. Hemşireliğe Özgü Akreditasyon Programı (Magnet Hospital Acreditation), 17-18 Mayıs 2005, İstanbul,

 1. Avrupa Sağlık Sistemleri Avrupa Birliği’ne Nasıl Hazırlandı: Avusturya Deneyimi, 25Mayıs 2005, İstanbul,
 2. Değişen Hemşirelik Hizmetleri: Gerekli Liderlik Becerileri, 7 Haziran 2005, İstanbul,
 3. Cinsiyete Dayalı Şiddet Olgularına Sağlık Personelinin Yaklaşımı, Nisan 2006, İstanbul,
 4. 2020’ye Doğru Hemşireliği Vizyonu ve Misyonu, 18 Mayıs 2006, İstanbul,

J15. Sağlıklı İstihdam Hayat Kurtarır, 15 Mayıs 2006, İstanbul.

İdari Görevler :

 1. Acil Kurtarma Birimi Komisyon Üyeliği (1999 -2006)
 2. İ.Ü. Hemşirelik Bülteni Yayın Kurulu Komisyon Üyeliği (2003 -2006)
 3. İstanbul Üniversitesi, Araştırma Görevlisi Temsilciliği (2003 -2006)
 4. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği, Yayın Komisyonu Üyeliği (2005-2006)
 5. 4. Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi (5-8 Eylül 2007), Kongre Sekreterliği
 6. Hemşirelikte Yönetim Sertifika Programları Başkanı (2008-2010)
 7. Hemşirelikte Kariyer Günleri, Komisyon Başkanı (2009-   )

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Hemşireler Derneği
 • İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları ve Mensupları Derneği

Ödüller

 • Yıldırım D, Çivit H, Yılmaz S. Bir ameliyathanede günlük çalışması gereken hemşire sayısının belirlenmesi*, 4. Ulusal Ameliyathane Kongresi,  22-26 Ekim 2003, Kuşadası.      *Araştırma kongrede birinci seçilmiştir
 •  Yıldırım D, Beder A. Hekim ve Hemşirelerde Mobbing Tehdidinin, Çalışma Performansı ve Depresyon Durumu Üzerine Etkileri*, 7. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs 2009, Kıbrıs, *Araştırma kongrede ikinci seçilmiştir.

 

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 • Hemşirelikte Yönetim (Lisans)
 • Sağlık Hizmetlerinde Liderlik (Seçmeli Lisans)
 • Hemşirelikte Yönetim (Yüksek Lisans)
 • Hemşirelikte Yönetim Uygulaması (Yüksek Lisans)
 • Personel Geliştirme (Yüksek Lisans)
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi (Yüksek Lisans)
 • Hemşirelikte Liderlik (Yüksek Lisans)
 • Hemşirelikte Yönetim Modelleri (Doktora)
 • Hemşirelikte Yönetim Modelleri Uygulaması (Doktora)
31q, 0,681s