İlgi Alanlarım

 • Hemşire insan gücü planlama (hasta sınıflandırma skalası oluşturma, iş yükü ölçümü, çalışması gereken hemşire sayısının belirlenmesi)
 • Hemşirelik hizmetinin kuruma maliyetinin hesaplanması, hemşirelik bakımının hasta başına maliyetinin hesaplanması
 • İş yerinde çalışma performansını düşüren davranışların analizi (mobbing, işyerinde adalet algısı, örgütsel kültür, politik taktikler, çatışma yönetimi)
 • Sağlık hizmetinde organizasyon yapı ve işleyişinin analizi
 • Hasta bakımının organizasyon yapısının analizi
 • Sağlık hizmetinde yönetsel roller ve fonksiyonlar
 • Hastanelerin mıknatıs özelliklerinin analizi
 • Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme
 • Ölçek uyarlama, ölçek geliştirme, ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları
 • İstatistiksel analizler (SPSS)
 • Web tasarımı ve bilgisayar programları (Joomla, Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, Filemaker)
31q, 0,194s