Hemşirelikte Yönetim Dersi (Gazi Üniversitesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ,

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

 

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğretim Elemanı ile İletişim: profdrdilekekici@gmail.com

DERSİN TANIMI:

Bu ders, öğrenciye etkili hemşirelik hizmetleri yönetimi yapabilmesi için; yönetim, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu ile ilgili temel kavramları, teorileri, ilkeleri, bilgileri, becerileri, tutumları ve davranışları öğretir.

DERSİN HEDEFLERİ:

 1. Yönetimle ilgili temel kavramları kavrayabilme.
 2. Yönetimin temel teori ve ilkelerini açıklayabilme.
 3. Hemşirelik hizmetleri yönetimini, yönetim teorileri ve ilkeleri çerçevesinde yorumlayabilme.
 4. Yönetime yardımcı teknikleri kavrayabilme.
 5. Yönetici hemşirelerin görev ve rollerini açıklayabilme.
 6. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel sorunları analiz edebilme.
 7. Hemşirelik kalite standartlarını değerlendirebilme.
 8. Yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye istekli olabilme.
 9. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üreteceğine inanabilme.
 10. Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde görülen sorunların çözümünde, kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları fark edebilme.

 

DERSİN İŞLENİŞİ:

Teorik Bölüm: Bu bölüm derse devam eden lisans öğrencileri ile etkin bir öğrenme ve öğretim süreci için anlatım, soru-cevap, tartışma şeklindeki yaklaşım ve teknikler kullanılarak yürütülür.

Örnek Olay Analizi Uygulama Bölümü: Bu bölüm örnek olaylar ve analizlerinin yer aldığı bir kitap eşliğinde; öğretim elemanları tarafından öğrencilere sunulan örnek olayların gruplar halinde, öğrenci merkezli tartışılması, örnek olay yöntemi-analizi yaklaşım ve yöntemleriyle yürütülür. Ayrıca, ders işlenişi sırasında eğitim durumlarıyla ilgili tüm değişkenlere yeri ve zamanı geldikçe yer verilir.

Dersin Yürütüleceği Sınıf: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Z-7

DERSE DEVAM: Derse devam zorunludur. Teorik ders saatinin %30’undan fazlasına (14 saat), örnek olay uygulamaları saatinin %20’sinden fazlasına (6 saat) devam etmeyen öğrenci, dönem sonu final sınavına giremez ve öğrenci dersten başarısız kabul edilir.

 

 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ PROGRAMI

HAFTA KONULAR
I. Hafta

28 Eylül 2018

 

08.40 – 15.30:

 • Tanışma ve Dersin Tanıtımı
 •  Küreselleşme
 • Sağlık Finans Sistemleri
II. Hafta

5 Ekim 2018

 

08.40   – 15.30:

 • Yönetim Teorileri ve Tarihsel Gelişimi
 • Klasik Yönetim Teorileri
 • Neo-klasik Yönetim Teorileri
 • Modern ve Post-Modern Yönetim Teorileri
III. Hafta

12 Ekim 2018

08.40 – 15.30:

 • Yönetim ve organizasyon
 • Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Planlama-Stratejik Planlama
 • Hemşirelikte Yönetsel Yetki ve Dağılımı
 • Hemşirelikte Koordinasyon
 • Kontrol Araçları ve Teknikleri
IV. Hafta

19 Ekim 2018

08.40 – 15.30:

 • İş Analizi
 • Personel Sağlama ve Seçme
 • Hizmet İçi Eğitim
 • Performans Değerlendirme
V. Hafta

26 Ekim 2018

08.40   – 15.30:

 • Kariyer Yönetimi
 • İş Hukuku (Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu)
VI. Hafta

2 Kasım 2018

08.40 – 15.30:

 • Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Standartları
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite İndikatörleri ve İzleme
 • Standart Süreçten Sapmalar ve Hasta Güvenliği
VII. Hafta

9 Kasım 2018

08.40 – 15.30:

 • Hasta Bakımının Organizasyonu
 • Hasta Sınıflama Sistemleri
 • Hemşire İnsan Gücü Planlama
VIII. Hafta

16 Kasım 2018

ARA SINAV HAFTASI
IX.   Hafta

23 Kasım 2018

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Problem Çözme Yöntemleri ve örnek olay analizi uygulamalarına hazırlık
 • Hastane Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Hemşirelik Hizmeti Yönetim ve Organizasyon Yapısı
X. Hafta

30 Kasım 2018

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata
XI. Hafta

7 Aralık 2018

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Sağlık Hizmetinde Standardizasyon ve Kalite
XII. Hafta

14 Aralık 2018

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Servis Yönetimi
 • Hemşire İnsan Gücü Planlama
XIII. Hafta

21 Aralık 2018

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Performans Yönetimi
 • Personel Eğitimi
 • Kariyer yönetimi
XIV. Hafta

28 Aralık 2018

        Örnek Olay Analizi Sınavı
XVI. Hafta

 

 

FİNAL SINAVI HAFTASI

 

32q, 1,341s