Hemşirelikte Yönetim Dersi (Gazi Üniversitesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ,

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

Ders, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Mühendisliği Bölümü, Anfi 1’de yapılacaktır.

(Rektörlük Kampüsünde, Futbol sahasının arkasındaki ilk binada aşağı doğru inen merdivenlerden sonra bina içinde 3. kata çıkılacak, koridorun en sonunda, soldaki amfi)

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğretim Elemanı ile İletişim: profdrdilekekici@gmail.com

DERSİN TANIMI:

Bu ders, öğrenciye etkili hemşirelik hizmetleri yönetimi yapabilmesi için; yönetim, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu ile ilgili temel kavramları, teorileri, ilkeleri, bilgileri, becerileri, tutumları ve davranışları öğretir.

DERSİN HEDEFLERİ:

 1. Yönetimle ilgili temel kavramları kavrayabilme.
 2. Yönetimin temel teori ve ilkelerini açıklayabilme.
 3. Hemşirelik hizmetleri yönetimini, yönetim teorileri ve ilkeleri çerçevesinde yorumlayabilme.
 4. Yönetime yardımcı teknikleri kavrayabilme.
 5. Yönetici hemşirelerin görev ve rollerini açıklayabilme.
 6. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel sorunları analiz edebilme.
 7. Hemşirelik kalite standartlarını değerlendirebilme.
 8. Yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye istekli olabilme.
 9. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üreteceğine inanabilme.
 10. Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde görülen sorunların çözümünde, kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları fark edebilme.

 

DERSİN İŞLENİŞİ:

Teorik Bölüm: Bu bölüm derse devam eden lisans öğrencileri ile etkin bir öğrenme ve öğretim süreci için anlatım, soru-cevap, tartışma şeklindeki yaklaşım ve teknikler kullanılarak yürütülür.

Örnek Olay Analizi Uygulama Bölümü: Bu bölüm örnek olaylar ve analizlerinin yer aldığı bir kitap eşliğinde; öğretim elemanları tarafından öğrencilere sunulan örnek olayların gruplar halinde, öğrenci merkezli tartışılması, örnek olay yöntemi-analizi yaklaşım ve yöntemleriyle yürütülür. Ayrıca, ders işlenişi sırasında eğitim durumlarıyla ilgili tüm değişkenlere yeri ve zamanı geldikçe yer verilir.

Dersin Yürütüleceği Sınıf: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Z-7

DERSE DEVAM: Derse devam zorunludur. Teorik ders saatinin %30’undan fazlasına (14 saat), örnek olay uygulamaları saatinin %20’sinden fazlasına (6 saat) devam etmeyen öğrenci, dönem sonu final sınavına giremez ve öğrenci dersten başarısız kabul edilir.

 

 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ PROGRAMI

HAFTA KONULAR
I. Hafta

15. Şubat. 2019

 

08.40 – 15.30:

 • Tanışma ve Dersin Tanıtımı
 •  Küreselleşme
 • Sağlık Finans Sistemleri
II. Hafta

22. Şubat. 2019

 

08.40   – 15.30:

 • Yönetim Teorileri ve Tarihsel Gelişimi
 • Klasik Yönetim Teorileri
 • Neo-klasik Yönetim Teorileri
 • Modern ve Post-Modern Yönetim Teorileri
III. Hafta

 1. Mart. 2019
08.40 – 15.30:

 • Yönetim ve organizasyon
 • Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Planlama-Stratejik Planlama
 • Hemşirelikte Yönetsel Yetki ve Dağılımı
 • Hemşirelikte Koordinasyon
 • Kontrol Araçları ve Teknikleri
IV. Hafta

8.Mart.2019

08.40 – 15.30:

 • Hasta Bakımının Organizasyonu
 • Hasta Sınıflama Sistemleri
 • Hemşire İnsan Gücü Planlama
V. Hafta

15.Mart.2019

08.40 – 15.30:

 • Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Standartları
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite İndikatörleri ve İzleme
 • Standart Süreçten Sapmalar ve Hasta Güvenliği
VI. Hafta

22.Mart. 2019

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Sağlık Hizmetinde Standardizasyon ve Kalite
VII. Hafta

29.Mart.2019

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata
VIII. Hafta

5.Nisan.2019

08.40 – 15.30:

 • İş Analizi
 • Personel Sağlama ve Seçme
 • Hizmet İçi Eğitim
 • Performans Değerlendirme
IX.   Hafta

12.Nisan.2019

ARA SINAV HAFTASI
X. Hafta

19.Nisan.2019

08.40   – 15.30:

 • Kariyer Yönetimi
 • İş Hukuku (Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu)
XI. Hafta

26.Nisan.2019

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Problem Çözme Yöntemleri ve örnek olay analizi uygulamalarına hazırlık
 • Hastane Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Hemşirelik Hizmeti Yönetim ve Organizasyon Yapısı
XII. Hafta

3. Mayıs.2019

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Servis Yönetimi
 • Hemşire İnsan Gücü Planlama
XIII. Hafta

10.Mayıs.2019

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Sağlık Hizmetinde Standardizasyon ve Kalite
XIV. Hafta

17.Mayıs.2019

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 • Performans Yönetimi
 • Personel Eğitimi
 • Kariyer yönetimi
XVI. Hafta

24.Mayıs.2019

Örnek Olay Analizi Sınavı
 FİNAL SINAVI HAFTASI

 

32q, 1,488s