Hemşirelikte Yönetim Dersi (Gazi Üniversitesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

 

Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Dilek EKİCİ, Öğr. Gör. Merve IŞIK, Arş. Görv. Özlem KARA

Ders Günü ve Saati: Perşembe 08:40-15:30

Öğretim Elemanı ile İletişim: profdrdilekekici@gmail.com , mgungor11@alm.ku.edu.tr,  oslem.kara.25@gmail.com

DERSİN TANIMI:

Bu ders, öğrenciye etkili hemşirelik hizmetleri yönetimi yapabilmesi için; yönetim, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu ile ilgili temel kavramları, teorileri, ilkeleri, bilgileri, becerileri, tutumları ve davranışları öğretir.

DERSİN HEDEFLERİ:

  1. Yönetimle ilgili temel kavramları kavrayabilme.
  2. Yönetimin temel teori ve ilkelerini açıklayabilme.
  3. Hemşirelik hizmetleri yönetimini, yönetim teorileri ve ilkeleri çerçevesinde yorumlayabilme.
  1. Yönetime yardımcı teknikleri kavrayabilme.
  1. Yönetici hemşirelerin görev ve rollerini açıklayabilme.
  2. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel sorunları analiz edebilme.
  3. Hemşirelik kalite standartlarını değerlendirebilme.
  4. Yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye istekli olabilme.
  5. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üreteceğine inanabilme.
  6. Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde görülen sorunların çözümünde, kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları fark edebilme.

DERSİN HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMINDAKİ YERİ:

Bu ders “Hemşirelik Lisans Programı” içinde, 3. Sınıf Güz ve Bahar dönemi olmak üzere, her iki dönemde açılan bir ders olup, 42 saat teorik, 42 saat (ara sınav, fiinal haftaları hariç) laboratuvar uygulamaları şeklinde programda yer alır.

DERSİN İŞLENİŞİ:

Teorik Bölüm: Bu bölüm derse devam eden lisans öğrencileri ile etkin bir öğrenme ve öğretim süreci için anlatım, soru-cevap, tartışma şeklindeki yaklaşım ve teknikler kullanılarak yürütülür.

Laboratuvar Uygulamaları Bölümü: Bu bölüm örnek olaylar ve analizlerinin yer aldığı bir kitap eşliğinde; öğretim elemanları tarafından öğrencilere sunulan örnek olayların gruplar halinde, öğrenci merkezli tartışılması, örnek olay yöntemi-analizi yaklaşım ve yöntemleriyle yürütülür. Ayrıca, ders işlenişi sırasında eğitim durumlarıyla ilgili tüm değişkenlere yeri ve zamanı geldikçe yer verilir.

DERSE DEVAM: Derse devam zorunludur. Teorik ders saatinin %30’undan fazlasına, laboratuvar uygulamaları saatinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, dönem sonu final sınavına giremez ve öğrenci dersten başarısız kabul edilir.

DERS NOT DEĞERLENDİRMESİ: %10 Quiz, %25 Vize, %25 Uygulama sınavı, %40 Final sınavı.

 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM – YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YAZ DERSİ

Ders günü ve saati: Dersler GUZEM üzerinden Perşembe günü saat 12:00’de yapılacaktır.

 

  KONU VAKA ÖDEV
1.       Hafta

25 Haziran

Yönetim – Organizasyon Analiz nasıl yapılır?

Konu Anlatımı

Örnek Olay-1

Vaka-2: Olayı Rapor Etmemenizi Emrediyorum.

Örnek Olay-2

Vaka 5: Servisteki Şeker Hastaları Aç Kaldı.

 

Vaka 3: Benim işim ne, neden sorumluyum, kime hesap vermeliyim?

2.       Hafta

2 Temmuz

Tıbbi Hata Konu Anlatımı

Örnek Olay-1

Vaka-12: Suçlu kim?

Örnek Olay-2

Vaka 14: Rapor etme işinden olursun.

Örnek Olay-3

Vaka-18: Gerçek şoku.

Vaka 28: Mesane jimnastiği
3.       Hafta

9 Temmuz

Servis Yönetimi Konu Anlatımı

Örnek Olay-1

Vaka- 36:  Karma cerrahiye desteğe gidince

Örnek Olay-2

Vaka- 37 : Sizden daha çok sayıda hasta bakıyorlar

 

Vaka 35: Sağ koridor
4.       Hafta

16 Temmuz

Performans Değerlendirme-

Kariyer Yönetimi

Konu Anlatımı

Örnek Olay-1

Vaka- 45: Kim sorumlu olacak?

Örnek Olay-2

Vaka- 52: Servisin sorumlusu kim?

 

Vaka 43: Hak ettiğin notu aldın

 

 

 

 

 

HAFTA DERS
1.       HAFTA

 

13 ŞUBAT

 

08.40 – 17.30

 

Tanışma ve Dersin Tanıtımı

Küreselleşme

Sağlık Finans Sistemleri

(5 Nolu Derslik)

2.       HAFTA

 

20 ŞUBAT

 

08.40 – 17.30

 

Yönetim Teorileri ve Tarihsel Gelişimi

Klasik Yönetim Teorileri

Neo-klasik Yönetim Teorileri

Modern ve Post-Modern Yönetim Teorileri

(5 Nolu derslik)

3.       HAFTA

 

27 ŞUBAT

 

08.40 – 17.30

 

Yönetim ve organizasyon

Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı

Hemşirelik Hizmetlerinde Planlama-Stratejik Planlama

Kontrol Araçları ve Teknikleri

 (Konferans Salonu)

4.       HAFTA

 

5 MART

 

08.40 – 17.30

 

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Standartları

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite İndikatörleri ve İzleme

Standart Süreçten Sapmalar ve Hasta Güvenliği

(Konferans Salonu)

5.       HAFTA

 

12 MART

 

08.40 – 17.30

 

Hasta Sınıflama Sistemleri

Hemşire İnsan Gücü Planlama

(5 Nolu Derslik)

 

6.       HAFTA

 

19 MART

 

08.40 – 17.30

 

İş Hukuku  (Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu)

Hasta Bakımının Organizasyonu

Performans Değerlendirme

(Konferans Salonu)

7.       HAFTA

26 MART

 

ARA SINAV HAFTASI
8.       HAFTA

 

2 NİSAN

08.40 – 17.30

 

İş Analizi

Personel Sağlama ve Seçme

Hizmet İçi Eğitim

(Konferans Salonu)

9.       HAFTA

 

9 NİSAN

 

08.40 – 17.30

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

Problem Çözme Yöntemleri ve örnek olay analizi uygulamalarına hazırlık

Hastane Yönetim ve Organizasyon Yapısı

Hemşirelik Hizmeti Yönetim ve Organizasyon Yapısı

(Konferans Salonu)

10.   HAFTA

 

16 NİSAN

 

08.40 – 17.30

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

Tıbbi Hata

(Konferans Salonu)

11.   HAFTA

 

23 NİSAN

 

RESMİ TATİL

12.   HAFTA

 

30 NİSAN

 

08.40 – 17.30

 

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

– Sağlık Hizmetinde Standardizasyon ve Kalite

(5 Nolu derslik)

13.   HAFTA

 

7 MAYIS

 

08.40 – 17.30

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

– Servis Yönetimi ve Hemşire İnsan Gücü Planlama

(5 Nolu Derslik)

14.   HAFTA

 

14 MAYIS

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Performans Yönetimi

–          Personel Eğitimi

–          Kariyer yönetimi

(5 Nolu Derslik)

15.   HAFTA

 

21 MAYIS

 

Örnek Olay Analizi Sınavı

(5 Nolu Derslik ve Konferans Salonu)

 

 

 

FİNAL SINAVI HAFTASI

 

32q, 0,220s