Hemşirelikte Yönetim Dersi (Gazi Üniversitesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ,

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

Ders, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Anfi 1’de yapılacaktır.

(Rektörlük Kampüsünde, Futbol sahasının arkasındaki ilk binada aşağı doğru inen merdivenlerden sonra bina içinde 3. kata çıkılacak, koridorun en sonunda, soldaki amfi)

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Dilek EKİCİ,   Öğr. Gör. Merve IŞIK

Öğretim Elemanı ile İletişim: Prof. Dr. Dilek EKİCİ     profdrdilekekici@gmail.com

Öğr. Gör. Merve IŞIK         mgungor11@alm.ku.edu.tr

DERSİN TANIMI:

Bu ders, öğrenciye etkili hemşirelik hizmetleri yönetimi yapabilmesi için; yönetim, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu ile ilgili temel kavramları, teorileri, ilkeleri, bilgileri, becerileri, tutumları ve davranışları öğretir.

DERSİN HEDEFLERİ:

  1. Yönetimle ilgili temel kavramları kavrayabilme.
  2. Yönetimin temel teori ve ilkelerini açıklayabilme.
  3. Hemşirelik hizmetleri yönetimini, yönetim teorileri ve ilkeleri çerçevesinde yorumlayabilme.
  4. Yönetime yardımcı teknikleri kavrayabilme.
  5. Yönetici hemşirelerin görev ve rollerini açıklayabilme.
  6. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel sorunları analiz edebilme.
  7. Hemşirelik kalite standartlarını değerlendirebilme.
  8. Yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye istekli olabilme.
  9. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üreteceğine inanabilme.
  10. Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde görülen sorunların çözümünde, kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları fark edebilme.

 

DERSİN İŞLENİŞİ:

Teorik Bölüm: Bu bölüm derse devam eden lisans öğrencileri ile etkin bir öğrenme ve öğretim süreci için anlatım, soru-cevap, tartışma şeklindeki yaklaşım ve teknikler kullanılarak yürütülür.

Örnek Olay Analizi Uygulama Bölümü: Bu bölüm örnek olaylar ve analizlerinin yer aldığı bir kitap eşliğinde; öğretim elemanları tarafından öğrencilere sunulan örnek olayların gruplar halinde, öğrenci merkezli tartışılması, örnek olay yöntemi-analizi yaklaşım ve yöntemleriyle yürütülür. Ayrıca, ders işlenişi sırasında eğitim durumlarıyla ilgili tüm değişkenlere yeri ve zamanı geldikçe yer verilir.

Dersin Yürütüleceği Sınıf: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Z-7

DERSE DEVAM: Derse devam zorunludur. Teorik ders saatinin %30’undan fazlasına, laboratuvar uygulamaları saatinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, dönem sonu final sınavına giremez ve öğrenci dersten başarısız kabul edilir.

 

 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ PROGRAMI

HAFTA

DERS

ETKİNLİKLER

1.       HAFTA

 

27 EYLÜL

 

08.40 – 17.30

 

Tanışma ve Dersin Tanıtımı

Küreselleşme

Sağlık Finans Sistemleri

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

2.       HAFTA

 

4 EKİM

 

08.40 – 17.30

 

Sicko Film

İş Analizi

Personel Sağlama ve Seçme

Hizmet İçi Eğitim

Öğr. Gör. Merve IŞIK

 

Film İzletisi

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

3.       HAFTA

 

11 EKİM

 

08.40 – 17.30

 

Yönetim Teorileri ve Tarihsel Gelişimi

Klasik Yönetim Teorileri

Neo-klasik Yönetim Teorileri

Modern ve Post-Modern Yönetim Teorileri   

 

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğr. Gör. Merve IŞIK

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

4.       HAFTA

 

18 EKİM

 

08.40 – 17.30

 

Yönetim ve organizasyon

Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı

Hemşirelik Hizmetlerinde Planlama-Stratejik Planlama

Kontrol Araçları ve Teknikleri

 

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

5.       HAFTA

 

25 EKİM

 

08.40 – 17.30

 

 

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite İndikatörleri ve İzleme

Standart Süreçten Sapmalar ve Hasta Güvenliği

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

6.       HAFTA

 

1 KASIM

 

08.40 – 17.30

 

Hasta Sınıflama Sistemleri

Hemşire İnsan Gücü Planlama

Performans Değerlendirme

 

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğr. Gör. Merve IŞIK

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

7.       HAFTA

 

 

ARA SINAV HAFTASI
8.       HAFTA

 

15 KASIM

08.40 – 17.30

 

İş Hukuku  (Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu)

Hasta Bakımının Organizasyonu

Kariyer Yönetimi

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğr. Gör. Merve IŞIK

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

9.       HAFTA

 

22 KASIM

 

08.40 – 17.30

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

Problem Çözme Yöntemleri ve örnek olay analizi uygulamalarına hazırlık

Hastane Yönetim ve Organizasyon Yapısı

Hemşirelik Hizmeti Yönetim ve Organizasyon Yapısı

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

 

10.   HAFTA

 

29 KASIM

 

08.40 – 17.30

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 

– Tıbbi Hata

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğr. Gör. Merve IŞIK

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

11.   HAFTA

 

6 ARALIK

 

08.40 – 17.30

 

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 

– Sağlık Hizmetinde Standardizasyon ve Kalite

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

12.   HAFTA

 

13 ARALIK

 

08.40 – 17.30

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

 

– Servis Yönetimi ve Hemşire İnsan Gücü Planlama

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğr. Gör. Merve IŞIK

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

13.   HAFTA

 

20 ARALIK

 

08.40 – 17.30

 

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Performans Yönetimi

–          Personel Eğitimi

–          Kariyer yönetimi

Öğr. Gör. Merve IŞIK

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

14.   HAFTA

27 ARALIK

 

Örnek Olay Analizi Sınavı
 

 

 

FİNAL SINAVI HAFTASI

 

32q, 1,313s