Hemşirelikte Yönetim Dersi (Gazi Üniversitesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ,

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

 

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğretim Elemanı ile İletişim: docdrdilekekici@gmail.com

DERSİN TANIMI:

Bu ders, öğrenciye etkili hemşirelik hizmetleri yönetimi yapabilmesi için; yönetim, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu ile ilgili temel kavramları, teorileri, ilkeleri, bilgileri, becerileri, tutumları ve davranışları öğretir.

DERSİN HEDEFLERİ:

  1. Yönetimle ilgili temel kavramları kavrayabilme.
  2. Yönetimin temel teori ve ilkelerini açıklayabilme.
  3. Hemşirelik hizmetleri yönetimini, yönetim teorileri ve ilkeleri çerçevesinde yorumlayabilme.
  4. Yönetime yardımcı teknikleri kavrayabilme.
  5. Yönetici hemşirelerin görev ve rollerini açıklayabilme.
  6. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel sorunları analiz edebilme.
  7. Hemşirelik kalite standartlarını değerlendirebilme.
  8. Yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye istekli olabilme.
  9. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üreteceğine inanabilme.
  10. Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde görülen sorunların çözümünde, kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları fark edebilme.

 

DERSİN İŞLENİŞİ:

Teorik Bölüm: Bu bölüm derse devam eden lisans öğrencileri ile etkin bir öğrenme ve öğretim süreci için anlatım, soru-cevap, tartışma şeklindeki yaklaşım ve teknikler kullanılarak yürütülür.

Örnek Olay Analizi Uygulama Bölümü: Bu bölüm örnek olaylar ve analizlerinin yer aldığı bir kitap eşliğinde; öğretim elemanları tarafından öğrencilere sunulan örnek olayların gruplar halinde, öğrenci merkezli tartışılması, örnek olay yöntemi-analizi yaklaşım ve yöntemleriyle yürütülür. Ayrıca, ders işlenişi sırasında eğitim durumlarıyla ilgili tüm değişkenlere yeri ve zamanı geldikçe yer verilir.

DERSE DEVAM: Derse devam zorunludur. Teorik ders saatinin %30’undan fazlasına (14 saat), örnek olay uygulamaları saatinin %20’sinden fazlasına (6 saat) devam etmeyen öğrenci, dönem sonu final sınavına giremez ve öğrenci dersten başarısız kabul edilir.

 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ PROGRAMI

HAFTA KONULAR
I. Hafta

9 Şubat

 

08.40 – 15.30:

–          Tanışma ve Dersin Tanıtımı

–          Küreselleşme

–          Sağlık Finans Sistemleri

II. Hafta

16 Şubat

 

08.40   – 15.30:

–          Yönetim Teorileri ve Tarihsel Gelişimi

–          Klasik Yönetim Teorileri

–          Neo-klasik Yönetim Teorileri

–          Modern ve Post-Modern Yönetim Teorileri

III. Hafta

23 Şubat

08.40 – 15.30:

–          Yönetim ve organizasyon

–          Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı

–          Hemşirelik Hizmetlerinde Planlama-Stratejik Planlama

–          Hemşirelikte Yönetsel Yetki ve Dağılımı

–          Hemşirelikte Koordinasyon

–          Kontrol Araçları ve Teknikleri

IV. Hafta

2 Mart

08.40 – 15.30:

–          Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Standartları

–          Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite İndikatörleri ve İzleme

–          Standart Süreçten Sapmalar ve Hasta Güvenliği

V. Hafta

9 Mart

08.40   – 15.30:

–          Hasta Bakımının Organizasyonu

–          Hasta Sınıflama Sistemleri

–          Hemşire İnsan Gücü Planlama

VI. Hafta

16 Mart

08.40 – 15.30:

–          Personel Sağlama ve Seçme

–          Kariyer Yönetimi

–          İş Hukuku

VII. Hafta

23 Mart

08.40 – 15.30:

–          İş Örneklemesi ve İş Analizi

–          Hizmet İçi Eğitim

–          Performans Değerlendirme

VIII. Hafta

30 Mart

ARA SINAV HAFTASI
IX.   Hafta

6 Nisan

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Problem Çözme Yöntemleri ve örnek olay analizi uygulamalarına hazırlık

–          Hastane Yönetim ve Organizasyon Yapısı

–          Hemşirelik Hizmeti Yönetim ve Organizasyon Yapısı

X. Hafta

13 Nisan

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata

XI. Hafta

20 Nisan

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Sağlık Hizmetinde Standardizasyon ve Kalite

XII. Hafta

27 Nisan

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Servis Yönetimi

Hemşire İnsan Gücü Planlama

XIII. Hafta

4 Mayıs

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Performans Yönetimi

–          Personel Eğitimi

XIV. Hafta

11 Mayıs

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Kariyer yönetimi

XVI. Hafta

18 Mayıs

 

Örnek Olay Analizi Sınavı
FİNAL SINAVI HAFTASI

 

32q, 0,574s