Hemşirelikte Yönetim Dersi (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ,

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

 

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Öğretim Elemanı ile İletişim: profdrdilekekici@gmail.com

DERSİN TANIMI:

Bu ders, öğrenciye etkili hemşirelik hizmetleri yönetimi yapabilmesi için; yönetim, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu ile ilgili temel kavramları, teorileri, ilkeleri, bilgileri, becerileri, tutumları ve davranışları öğretir.

DERSİN HEDEFLERİ:

  1. Yönetimle ilgili temel kavramları kavrayabilme.
  2. Yönetimin temel teori ve ilkelerini açıklayabilme.
  3. Hemşirelik hizmetleri yönetimini, yönetim teorileri ve ilkeleri çerçevesinde yorumlayabilme.
  4. Yönetime yardımcı teknikleri kavrayabilme.
  5. Yönetici hemşirelerin görev ve rollerini açıklayabilme.
  6. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel sorunları analiz edebilme.
  7. Hemşirelik kalite standartlarını değerlendirebilme.
  8. Yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye istekli olabilme.
  9. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üreteceğine inanabilme.
  10. Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde görülen sorunların çözümünde, kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları fark edebilme.

 

DERSİN İŞLENİŞİ:

Teorik Bölüm: Bu bölüm derse devam eden lisans öğrencileri ile etkin bir öğrenme ve öğretim süreci için anlatım, soru-cevap, tartışma şeklindeki yaklaşım ve teknikler kullanılarak yürütülür.

Örnek Olay Analizi Uygulama Bölümü: Bu bölüm örnek olaylar ve analizlerinin yer aldığı bir kitap eşliğinde; öğretim elemanları tarafından öğrencilere sunulan örnek olayların gruplar halinde, öğrenci merkezli tartışılması, örnek olay yöntemi-analizi yaklaşım ve yöntemleriyle yürütülür. Ayrıca, ders işlenişi sırasında eğitim durumlarıyla ilgili tüm değişkenlere yeri ve zamanı geldikçe yer verilir.

DERSE DEVAM: Derse devam zorunludur. Teorik ders saatinin %30’undan fazlasına (16 saat), örnek olay uygulamaları saatinin %20’sinden fazlasına (8 saat) devam etmeyen öğrenci, dönem sonu final sınavına giremez ve öğrenci dersten başarısız kabul edilir.


 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ PROGRAMI

HAFTA KONULAR
I. Hafta

12 Şubat

 

08.40 – 17.30:

–          Tanışma ve Dersin Tanıtımı

–          Küreselleşme

–          Sağlık Finans Sistemleri

II. Hafta

19 Şubat

 

08.40   – 17.30:

–          Yönetim Teorileri ve Tarihsel Gelişimi

–          Klasik Yönetim Teorileri

–          Neo-klasik Yönetim Teorileri

–          Modern ve Post-Modern Yönetim Teorileri

III. Hafta

26 Şubat

08.40 – 17.30:

–          Yönetim ve organizasyon

–          Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı

–          Hemşirelik Hizmetlerinde Planlama-Stratejik Planlama

–          Kontrol Araçları ve Teknikleri

–          Performans Değerlendirme

IV. Hafta

5 Mart

08.40 – 17.30:

–          Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite İndikatörleri ve İzleme

–          Standart Süreçten Sapmalar ve Hasta Güvenliği

V. Hafta

12 Mart

08.40 – 17.30:

–          Hasta Sınıflama Sistemleri

–          Hemşire İnsan Gücü Planlama

VI. Hafta

19 Mart

–          Hasta Bakımının Organizasyonu

–          İş Hukuku  (Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu)

VII. Hafta

26 Mart

08.40 – 17.30:

Sicko Film

 

VIII. Hafta

2Nisan

08.40 – 17.30:

–          İş Analizi

–         Personel Sağlama ve Seçme

–          Hizmet İçi Eğitim

–          Kariyer Yönetimi

 

IX.   Hafta

9 Nisan

  ARA SINAV HAFTASI

X. Hafta

16 Nisan

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

– Problem Çözme Yöntemleri ve örnek olay analizi uygulamalarına hazırlık

– Hastane Yönetim ve Organizasyon Yapısı

– Hemşirelik Hizmeti Yönetim ve Organizasyon Yapısı

  XI. Hafta

23 Nisan

 Tatil
XII. Hafta

30 Nisan

 Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Sağlık Hizmetinde Standardizasyon ve Kalite

XIII. Hafta

7 Mayıs

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Tıbbi Hata

–          Servis Yönetimi ve Hemşire İnsan Gücü Planlama

 XIV. Hafta

14 Mayıs

Örnek Olay Analizi Uygulamaları

–          Performans Yönetimi

–          Personel Eğitimi

–          Kariyer yönetimi

XV. Hafta

21 Mayıs                     – Örnek Olay Analizi Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

32q, 0,699s