Bilgi paylaştıkça çoğalır.

  • Bonn University Hospital, Paul Ehrlich Station

    Bonn University Hospital, Paul Ehrlich Station

1.Sağlık Hizmetinin Yönetimi

Sağlık kurumları, hasta yararına faaliyet gösteren ve sağlık hizmeti sunan organizasyonlardır. Sağlık hizmeti birbirinden farklı hastalıkları ve ihtiyaçları olan hastalar için sunulan bir hizmettir. Kaliteli sağlık hizmeti, hastada arzu edilen sonuçların oluştuğu, arzu edilmeyen sonuçların ortaya çıkmadığı bir süreçtir. Sağlık hizmeti soyut olduğundan, hizmetin depolanması, son aşamada kalite kontrolünün yapılması, kalitesiz üretimin test edilmesi, sayılması ve ayıklanması mümkün değildir. Sağlık hizmeti verilirken o anda kalite gerçekleşir ya da gerçekleşmez.  Devamını oku

5.Hemşire Sayısını Hesaplama

Hemşire insan gücü kaynağının yönetiminde serviste çalışan hemşirelerin iş yükünün ölçülmesi, hasta bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, hasta sınıflandırması, hemşire insan gücü planlanması, etkinlik ve verimliliğinin hesaplanması gerekir. Bu konuda geniş bilgiye "Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi" kitabından ulaşabilirsiniz.

6.Sağlık Finansmanı

Sağlık finansmanının amacı, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine finansal açıdan ulaşabilmesini sağlamak için yeterli ve sürdürülebilir kaynak yaratmaktır. Bir ülkenin sağlık finansman yöntemi, sağlık hizmetinin organizasyonunu, sağlık hizmeti sunan kurumlara yapılan ödeme yöntemlerini ve sağlık politikalarını belirler.

Bilgi Bankası

Bilgi Bankası
103q, 0,795s