Bulunduğu kategori:

Kariyer Planlama

Kariyer Planlama

Nereye Varmak İstediğini Bilmiyorsan, Oraya Asla Gidemezsin. Lewis Carroll    

(Alice Harikalar Diyarında, kitabından)

Beş yıl sonra ya da on yıl sonra nerede olacağım? Oraya varmak için neler yapmam, hangi adımları atmam gerekiyor? Bu sorular her bireyin kendisine sorması gereken sorulardır. Çünkü ister kariyer açısından olsun, ister kişisel açıdan olsun bir amacımızın olması, yaşamımızı anlamlı ve etkin kılar. Bu nedenle mezuniyet sonrası iş hayatına atıldığımızda kariyerimizi planlamak hem mesleki ve hem de kişisel tercihlerimizi gözden geçirmemize, bizim için neyin önemli olduğunu belirlememize yardımcı olur. Genel olarak kariyer, seçilen bir işte ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla para kazanmak, daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla statü, güç ve saygınlık elde etmek şeklinde tanımlanabilir. İnsanlar yaşamlarının büyük kısmını çalışarak geçirdiğinden, iş onlar için yaşamsal bir faktördür. Kariyer planlamada temel sorumlu kişinin kendisidir. Hemşire öğrenciler mezuniyet sonrası çalışma hayatlarında daha mutlu ve daha verimli çalışabilmeleri için, gelecekte kendilerini neyin beklediğini ve çalışma hayatında kendilerini nerede görmek istediklerini bilerek, kariyerlerine yön verebilirler. Kariyer planları, kişisel amaç ve hedefleri içermekle birlikte, durumsal değişikliklerden de etkilenebilirler. Hiç umulmadık bir anda çıkabilen fırsatlar, kişisel amaç ve hedefleri değiştirebilir. Bu nedenle kariyer planları, kesin uygulanması gereken adımlar olmadığından, esnek olarak düşünülebilir (Barutçugil, 2002).

Kariyer planlarında, bu planları etkileyebilecek bazı içsel ve dışsal etkiler bulunmaktadır. Bireysel ilgi alanları ve kendini gerçekleştirme isteği içsel etki yaparken; hemşirelik mesleğinin hemşireler ve toplum tarafından nasıl algılandığı, sağlık bakım hizmetlerindeki yeniliklerin sağlık bakım profesyonellerine getirdiği yeni rol ve sorumluluklar dışsal etkileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin mezuniyetten sonra hangi alanda çalışarak, kariyerlerine nasıl devam etmek istedikleri başta kendileriyle ilgili bir durumdur. Ancak seçilen alanda çalışmak ve ilerlemek, kurumsal ve toplumsal açıdan gerçekten gerekli ve öncelikli midir? Bu açıdan bakıldığında kariyer planlamalarının, ülkenin sağlık politikaları, toplumun ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle öğrencilerin kariyerlerinin planlanmasında eğitimcilere, meslektaşlarımıza ve profesyonel organizasyonlara büyük rol düşmektedir.

Hemşireler Nerede Çalışabilir?

Hastanelerde Hemşirelik Pozisyonları

 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü /Hemşirelik Hizmetleri Müdürü/ Başhemşire
 • SBHMY, HHMY, Başhemşire yardımcısı
 • Hemşirelik Hizmetleri Kalite Gelişim (Ar-Ge) Müdürlüğü
 • Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü
 • Klinik eğitim hemşireliği
 • Süpervisör
 • Enfeksiyon kontrol
 • Diyaliz hemşireliği
 • Triyaj hemşireliği
 • Özel Dal Hemşirelikleri
 • Diyabet eğitim hemşireliği
 • Ameliyathane hemşireliği
 • Onkoloji vaka yöneticiliği
 • Koroner by-pass vaka yöneticiliği
 • Yara bakım hemşireliği
 • Nütrüsyon hemşireliği

Hastanelerde Hemşirelik Dışı Pozisyonlar

 • Hastane müdürlüğü
 • Kalite Koordinatörlüğü
 • Sağlık Uzman Yardımcılığı (SB merkez teşkilatlarında)
 • İnsan Kaynakları Yöneticiliği
 • Hasta hizmetleri müdürlüğü
 • Destek hizmetler müdürlüğü
 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde çeşitli alanlarda proje çalışmaları yapabilmektedir (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Satın Alma Birimi)

Hastane Dışında Hemşirelik

 • Evde bakım
 • Sağlık kabini ž
 • Yaşlı bakım evleri ž
 • Okul hemşireliği ž
 • İş sağlığı hemşireliği
 • Sağlık sigorta şirketleri (provizyon, anlaşmalı kurumlar vs.)
 • İlaç firmaları

Kaynaklar

Barutçugil I (2002) Kadın Yönetici, Kariyer Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul.

Kaynak T, Adal Z, Atay İ, Uyargil C, Sadullah Ö, Acar AC, Özçelik O, Dündar G, Uluhan R (1996) İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:968, Eskişehir.

Donner GJ & Wheeler MM.(2001) Career planning and development for nurses: the time has come, International Nursing Review, 48 ,79-85.

Yıldırım D, Keçeci A, Bulduk S (2011) How do Turkish nursing students plan their career after the graduation?: a questionnaire survey, Asia Pacific Educ. Rev. 12 (3): 373-380.

32q, 2,903s