Bulunduğu kategori:

Sağlık Hizmeti Kalite Göstergeleri /İndikatörler

Sağlık Hizmeti Kalite Göstergeleri /İndikatörler

Sağlık hizmetinin kalitesini izlemede, standart süreçten sapmaları gösteren noktalara “işaret”, “gösterge” ya da sık kullanılan terminoloji ile “indikatör” adı verilir. İndikatörler kısa dönemli sonuçlardır ve oranlarla ifade edilirler. İndikatörler hasta, sistem ya da personele yönelik sonuçları değerlendirme ve iyileştirme amacıyla kullanılırlar. Hava durumu hakkında bilgi edinmek istediğimizde sıcaklık, nem, rüzgâr hızı, sis, yağmur, kar, güneş, bulut gibi göstergeler nasıl bize bir fikir veriyorsa, benzer olarak sağlık hizmetinde düzenli ölçülen ve izlenen indikatörler de bize hastanın durumu, sunulan sağlık hizmetinin performansı ve kalitesi hakkında fikir verir. Hastanın sağlık durumunu değerlendirmek için ateş, nabız, derece, tansiyon, satürasyon, solunum hızı ve derinliği gibi vital bulgular sık kullanılanklinik indikatörlerdir. Sağlık hizmeti kalitesini belirlemek için yatak doluluk oranı, mortalite oranı, enfeksiyon oranı, hatalı ilaç uygulama oranı, yatak yarası oranı, devamsızlık oranı, personel devir hızı, hasta bakımına ayrılan hemşire bakım süresi, hasta bakım maliyeti gibi indikatör ölçüm sonuçları kullanır. Ölçüm sonuçları sağlık hizmeti sistemini izlememizi, gereksiz ya da yanlış yapılan işlemlerin belirlenerek sistemi kontrol etmemizi sağlar. Ayrıca sağlık hizmetiyle ilgili önceden belirlediğimiz kalite hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, hizmet kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı hakkında fikir verir. Ölçüm sonuçları mevcut hizmetin performansını anlamak, nerede iyileştirme gerektiğini belirlemek ve iş süreçlerindeki değişikliklerin sağlık hizmeti performansına nasıl etki ettiğini değerlendirmek için kullanırlar.

Sağlık Hizmet Kalitesiyle Ilgili İndikatör Örnekleri

 
Ölçüm konusu İndikatör
Hastalarla ilgili Yoğun bakım mortalite oranıBası ülseri oranı

Hastane enfeksiyon hızı

IV tedavide extravazasyon oranı

Cerrahi alan enfeksiyon hızı

Düşen hasta oranı

Sezaryen oranı

Yoğun bakıma tekrar yatış oranı

Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı

Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı

Müşahade odasında yatan hastaların kalış süreleri

Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum oranı

Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları

Çalışanlarla ilgili Kesici delici alet yaralanmaları

Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar

“CPR eğitimi” alan hemşire sayısı

“Hemşirelikte Yönetim” kursu alan yönetici hemşire sayısı

Kurumla ve Yönetimle ilgili Ameliyat masası kullanım oranı

Hekim başına düşen poliklinik odası oranı

Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma süresi

Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı

Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı

Çalışan memnuniyeti

Kurumun personel giderleri

Kurumun toplam gelirleri

Kurumun finansal aktif ve pasifleri

Kurumun etkinlik ve verimlilik yüzdesi

32q, 0,712s