Bulunduğu kategori:

Kurum Kültürü

Kurum Kültürü

Kültür, bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, gelenek, görenek, sanat, alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. Kültürün kazanılması önce ailede, daha sonra okulda, iş hayatında ve yaşanan toplumda, öğrenme ve sosyalleşme sürecinin yardımıyla gerçekleşir.  Her toplumun nasıl kendine özgü kültürü varsa, o toplumda yer alan kurumların da kendilerine özgü kültürleri vardır. Her kurum içinde yer aldığı toplumun parçası olduğundan toplum kültürü, kurum kültürünü etkiler. Benzer olarak kurum kültürü de kurumda yer alan yer alan bölümlerin (dahiliye, cerrahi,yoğun bakım, pediyatri vb) ve çalışanların birey olarak sahip olduğu kültürden etkilenir.

Kurum kültürü, kurumda her kademede çalışan kişilerin davranışlarını, düşüncelerini, alışkanlıklarını, kurallarını şekillendiren değerlerin, inançların, düşüncelerin ve normların bütünüdür. Kurumda çalışan kişilerin davranışları, onların değerlerinden, inançlarından ve düşüncelerinden etkilenir. Yöneticiler tarafından alınan kararlar, yapılan uygulamalar kurumların şimdiki ve gelecekteki durumunu şekillendirir. Kurum kültürünün oluşmasında üst yönetimin tutum ve davranışları oldukça önemlidir.

Çalışanların davranışları, yöneticilerinin tutum ve davranışlarından etkilenir. Bu nedenle kurum kültürü hem bir yönetim aracı hem de yönetimin bir sonucu olarak ele alınır.

32q, 0,120s