Bulunduğu kategori:

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Olmak

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Olmak

TOBB Hastanesi

Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi

Kendinizi tanıtır mısınız? Nerede çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz?

1979 Kırşehir doğumluyum, Özel TOBB ETÜ Hastanesi’nde 2011 Ağustos ayından itibaren Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapmaktayım.

Nereden ve ne zaman mezun oldunuz?

Lisans             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu 2002 mezunuyum.

Yüksek Lisans: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2007 mezunuyum.

Mesleki deneyimleriniz neler?

2002 – 2003        Bayındır Hastanesi Söğütözü VİP servis hemşiresi

2004 – 2006        Özel Mesa Hastanesi Karma Cerrahi Servis Hemşiresi,

2006 – 2010       Özel Mesa Hastanesi  Süpervisor Hemşire,

2010 – 2011       Özel TOBB ETÜ Hastanesi Süpervisor Hemşire,

2011 –                  Özel TOBB ETÜ Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapıyorum.

 • Bu aşamaya gelene kadar ne tür eğitim programlarına katıldınız?

2014      Yaşam  Kalitesi ve Gülümseten Hizmet Eğitimi, TOBB ETÜ SEM, Ankara

2014      Hastane İnfeksiyonlarında Hesaplar Ve İstatistikler Kursu, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Konrolü Derneği, Antalya.

2014      Güvenli IV Girişim Eğitim Programı, Acil Hemşireler Derneği, Ankara

2013      Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı (HİEP), Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Malatya.

2012      Hastane İnfeksiyonlarında Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitimi, Türk hastane

İnfeksiyonları ve Kontrolü  Derneği, Ankara

2012      Özel TOBB ETÜ Hastanesi Yönetici Hemşire Geliştirme Eğitimi, TOBB ETÜ-SEM, Ankara

2012      4.Kateter Kaynaklı ve Ventilatör İlişkili İnfeksiyonların Önlenmesi İle İlgili Uygulamalar, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Ankara

2012      Yılı Tıbbi Atık Yerel Eğitim Programı, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ankara

2011      Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara

2011      4. DAS (Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon) Okulu, T.C. Sağlık Bakanlığı ve DAS Derneği, Antalya.

2011      Akciğer Kanserinde Tanı Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımları Kursu. Türk Solunum Araştırma Derneği, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrehisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.

2011      Mesul Müdür Kursu. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

2009      ÇİLYAD (Çocuklarda İleri Yaşam Desteği ) Kursu. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi.

2008      Hemşireler İçin Genel Fizik Muayene Kursu. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (THUD).

2007      İleri Yaşam Desteği Kursu. T.C. Sağlık Bakanlığı.

2007      Temel Yaşam Desteği Kursu. T.C. Sağlık Bakanlığı.

2007      İlk Yardımcı Kursu, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü.

2007      Eğitimcinin Eğitimi, Lider İnsan Kaynakları Yönetimi Akademisi (LİKYA) Ankara.

2005      Neonatal Resusitasyon Kursu, T.C. Sağlık Bakanlığı A.Ç.S.A.P. Genel Müdürlüğü.

2005      Neonatal Program Uygulayıcı Sertifikası , T.C. Sağlık Bakanlığı.

2004      Bilgisayar Kursu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

 

 • Şu ana kadar katıldığınız bilimsel etkinlikler nelerdir?

2014      Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya

2013      14. Uluslar arası Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Kongresi, Antalya.

2013      2. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu, Ankara.

2012      Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakım Ankara Sempozyumu, Ankara.

2011      18. Ulusal Uygulamalı Kardiyoloji  Toplantısı, Antalya.

2009      17. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-17), İzmir / Çeşme.

2009      Yenidoğan Günleri, Ankara.

2008      Hasta Güvenliği Günleri, Ankara.

2008      16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16), Antalya.

2008      I. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”,  Ankara.

2007      4. Uluslararası- 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara.

2006      Uluslararası Katılımlı Hasta ve Çalışan Güvenliği Bilgi şöleni, Ankara.

2006      III. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, Ankara.

2006      Ankara Pediatri Günleri, Ankara.

2005      I. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu, Ankara.

2002      I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İzmir.

 

 • Şu ana kadar yaptığınız araştırma ve yayınlar nelerdir?
 • Doğan N, Yiğit R, Erdoğan S, Annelere Doğum Öncesinde Verilen Yenidoğan Bakımı ile İlgili Eğitimin Doğum Öncesi ve Doğum Sonrasında Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014 6(3).
 • 27–30 Nisan 2009, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-17):tartışmalı e- poster.
 • 27–30 Nisan 2009, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-17):tartışmalı e- poster.
 • 9-12 Nisan 2008, 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16): e-poster
 • 2002 I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, sözel sunum.

 

 

 • Herhangi bir ödül / burs kazandınız mı?

MESA Hastanesi 2009 – 2010  “Eğitim Başarı Ödülü.

 • Enfeksiyon kontrol sorumlu hemşiresi olarak yaptığınız işi bize anlatır mısınız?

Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlı olarak belirlenmiş görev yetki ve sorumluluklar doğrultusunda, enfeksiyon kontrolü, enfeksiyonların önlenmesi, takibi, incelenmesi, enfeksiyon kontrolü ile ilgili politika ve prosedürlerin oluşturulması ve geliştirilmesi, sürveyans, personel sağlığı,  personel eğitimi ve enfeksiyon ile ilgili hastane çalışanlarının gereksinim duydukları konularda danışmanlık yapmaktan sorumludur. Enfeksiyon hemşiresinin neler yaptığı, aşağıda kısaca açıklanılmaya çalışılmıştır:

 • Günlük hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinikleri ziyaret ederek ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen yada gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Günlük mikrobiyoloji labaratuvarına giderek pozitif kültürlerin değerlendirilmesini yapmak (Komite mikrobiyoloğu ile), komite doktoruyla sonuçları paylaşmak ve önerilerini almak, gerekli olduğu durumlarda hastanın hemşiresi ve doktoru ile iletişimi sağlamak.
 • Hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan klinikleri ziyaret ederek hastalara ve klinik çalışanlarına enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında eğitim vermek.
 • Hastane genelinde “İzolasyon Prosedürü” doğrultusunda enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte uygun izolasyon önerilerinde bulunmak, gerekli izolasyon önlemlerine ait kurallarla ilgili bilgi sağlamak ve kurallara uyumu denetlemek, izolasyon uygulanan hastaların odalarının temizliği, çamaşır yönetimi, hastaların hastane içi ve dışı nakli konularında izolasyon prosedürüne uygun olarak gerekli öneri ve bilgilendirmelerde bulunmak.
 • Hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkışını, kaynağını ve yayılım şeklini araştırmak, infeksiyon kontrol programının yürütülmesi ile ilgili infeksiyon kontrol çalışmalarının geliştirilmesine katkıda
 • Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
 • Tüm departmanlara infeksiyon kontrolü ile ilgili uygulamalarında danışmanlık sağlamak. İzlenecek politikalar ve diğer önlemler hakkında önerilerde bulunmak.
 • Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek.
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesinin onaylandığı enfeksiyon kontrol hizmetlerinin hedeflerini geliştirmek, uygulamak ve uygulanan enfeksiyon kontrol programının uluslararası standartlarla bütünleşmesine katkıda bulunmak.
 • Enfeksiyon kontrol programının yürütülmesi için ulusal/uluslar arası tüm yenilikleri takip ederek yapılan yenilikleri ilgili prosedür, talimat ve eğitimlere yansıtarak uygulanmasını sağlamak.
 • Enfeksiyon kontrolü ile ilgili tüm konularda Enfeksiyon Kontrol Komitesine rapor vermek ve diğer departmanları bilgilendirmek.
 • Hastanemizde ameliyat olup taburcu olan hastaların poliklinik kontrollerini takip ederek enfeksiyon gelişip gelişmediğini kontrol etmek. Cerrahi alan enfeksiyon şüphesi yada enfeksiyonu bulunan hastaları hastanın doktoruna ve Enfeksiyon kontrol Hekimine ileterek hastanın tedavi almasını sağlamak. Cerrahi alan enfeksiyonu gelişen hastaların kayıtlarını tutarak Ulusal Hastane Enfeksiyonları Kayıt sistemine verileri girmek,
 • Günlük sürveyans verilerinin kaydını tutarak aylık, üç aylık ve yıllık analizlerini yapmak. Analizin sonuçlarını ilgili birimlerle ve yöneticileri ile paylaşmak. Gerekli düzeltici ve önleyici faliyetler yapmak.
 • 3 aylık dönemlerde hastanede çalışan özellikle bakım ve tedaviden sorumlu çalışanların el hijyeni uyum oranlarını gözlemlemek, analiz etmek ve sonuçlarını hastane personeliyle paylaşmak. El hijyeni uyum oranlarını arttırmak için iyileştirici faliyetler yapmak.
 • Aylık iş kazası ve kesici delici alet ile yaralanan personelin kayıtlarını tutmak ve iş yeri hekimi, enfeksiyon kontrol hekiminin önerisi doğrultusunda tetkik ve takiplerinin yapılmasını sağlamak. İstatistik sonuçlarını çalışanlarla ve yöneticilerle paylaşmak. Gerektiğinde önleyici ve iyileştirici faliyetler yapmak,
 • Hastanenin uygun şartlarda, bölümlere özel temizliğin sağlanması için temizlik talimat ve prosedürleri oluşturmak/oluşturulmasına yardımcı olmak ve doğru uygulanmasını sağlamak.
 • Hastane atıkları ve vektör kontrolü konusunda ilgili birimlerle işbirliği halinde çalışmak ve tıbbi atıklar konusunda ilgili personele eğitim vererek kontrolünü sağlamak.
 • En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,
 • 3 ayda bir Enfeksiyon Kontrol Komitesine sürveyans verilerini ve yapılan faliyetleri paylaşmak, Enfeksiyon Kontrol Komitesinde alınan kararları ilgili birimlere bildirerek uygulanmasını sağlamak.
 • Personel sağlığı, çalışanların enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklarını değerlendirebilmek ve koruyucu önlemlerini yerine getirebilmek için iş yeri hekimi ile gerekli çalışmaları yürütmek.
 • İş kazası geçiren personelin İşyeri hekimi ile birlikte değerlendirerek gerekli tetkiklerin, takiplerin yapılmasını sağlamak ve kayıt altına almak. İş kazalarının aylık analizlerini yaparak ilgili birimlerle paylaşmak ve gereken durumlarda iyileştirici, önleyici faaliyetler düzenlemek.
 • İş yeri hekimi ve Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile birlikte çalışarak hastane personelinin bulaşıcı hastalıklara yönelik bağışıklanmasını sağlamak.
 • Kurum politikalarına uygun olarak bir mutfak denetimi yapmak ve kayıt altına almak. Mutfak ve çamaşırhane hijyenini sağlamak için ilgili birimlerle iletişimi sağlamak, eğitim vermek ve uygulamaları kontrol etmek.
 • Kalite bünyesinde kurulan komitelerinde aktif rol almak (Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi vb) ve kalite indikatörlerinin takibini yapmak,
 • Hastanenin eğitim departmanı ile işbirliği halinde, her düzeydeki personelin enfeksiyon kontrolü konusunda eğitilmesi, servis ve bölüm düzeyinde bilgi aktarılmasını sağlamak ve mesleki tüm gelişmeleri takip etmek.
 • Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü için, hastanenin güncel verileri ve literatürü ışığında eğitimler hazırlanarak (el hijyeni, izolosyan kuralları, kesici delici alet yaralanmaları ve önlemleri, bulaşıcı hastalıklar ve önlemleri, koruyucu ekipman kullanımı, atık kontrolü, sağlık bakım ilişkili enfeksiyon riskleri vb) belirlenen aralıklarda genel ve spesifik eğitim vermek ve kayıt tutmak.

 

 • Bağlı olduğunuz biriminiz veya yöneticiniz kimdir? Pozisyonunuz?

Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğüne bağlı, orta düzey yöneticisi

 • İşinizi yapabilmek için gerekli nitelikler nelerdir? Mesela İngilizce bilmek gerekiyor mu? Ya da özel bir eğitim almak?

Tercihen lisans mezunu, mesleki deneyim en az 5 yıl ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Kontrol

Hemşireliği Sertifika programına katılmak ve sınavda başarılı olmak,

Tercihen İngilizce iyi düzeyde olmalı, iyi düzeyde bilgisayar kullanabilme

 

 • İşinizle ilgili en sevdiğiniz şeyler nelerdir?

Gerek hemşirelik gerekse Enfeksiyon kontrol hemşireliği alanında bakım satandartları, kalite standartları sürekli güncellenmektedir. Yenilikleri takip etmek bunları kliniklerde uygulanabilir hale getirerek hastalara daha iyi bir bakım verilmesini sağlamak beni mutlu ediyor. Ayrıca bildiklerimi başkalarıyla paylaşmakta benim için ayrı bir doyum noktası.

 • Çalıştığınız kurumun mesleki olarak size kattığı ya da verdiği özel destekler var mı?

Bölüm ile ilgili kararlarda Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tüm imkânlarını ortaya koyar ve eğitim

programlarına katılmamız için gerekli izinleri ayarlamaya çalışır.

 

 •  Mesleğe yeni başlayacak olan öğrencilerimize önerileriniz var mı?

Hemşirelik, Ülkemizde hak ettiği itibarı görememiş bir meslek olmasının yanında özveri, sabır ve çok çalışmayı gerektirir. Freud mutlu ve sağlıklı yaşamın anahtarını “sevmek ve çalışmak” olarak özetlemiş ve bu iki duygunun hayatla aramızdaki bağı oluşturduğuna inanmıştır. Bende hemşirelik mesleğinin bir aşığı olarak iyi ki bu mesleği seçmişim. Mesleğimi keyifle, hakkını vererek yapmaya çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum.

Her işi yapacak mutlaka birileri bulunur, önemli olan yaptığınız işi hakkı ile yapabilmektir. Hakkı ile yapabilmek içinde işinizi sevmeniz gerekir.  Kısaca bu mesleği seviyorsanız bu yolda yürümeye devam etmenizi öneririm.

32q, 0,933s