Bulunduğu kategori:

Kamu Üniversite ve Özel Hastanelerin Karşılaştırması

Kamu Üniversite ve Özel Hastanelerin Karşılaştırması

Kamu- Üniversite ve Özel Hastanelerinin Çalışma Şartları ve Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması*

 

Karşılaştırma Boyutu Kamu Hastaneleri** Üniversite Hastaneleri Özel Hastaneler
İşe başvurma KPSS girmiş olmak KPSS girmiş olmak İşe başvuru formu, bazen özel sınav
İşe kabul süreci Bazen sözlü yapılır, asillerle yedekler belirlenir Bazen sözlü yapılır, asillerle yedekler belirlenir İş görüşmesi (bazen birden fazla görüşme yapılabilir)
Deneme süresi Açıkça tanımlanmamış Açıkça tanımlanmamış 2 ay (4ay)
İş Güvencesi 4b kadrosu, 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu 4b kadrosu, 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu İşçi, 4857 Sayılı İş Kanunu
Maaş** (4 yıllık Yüksek okul, Fakülte mezunları için)Hemşire, diyetisyen, fizyoterapist vb. Kadro ve dereceye göre Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekteÇalışan, maaş + performans ücreti alır Kadro ve dereceye göre Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekteÇalışan, maaş + performans ücreti alır 1750 ile 2250 TL arası (Çalışılan kurum ve çalışılan birime göre değişiyor )
Yan ödemeler Maaşa ek, kurumun elde ettiği kazanca bağlı performans ödeniyor. Hastane yönetimleri performans katsayısını  kendisi belirlediğinden, katsayıya göre yapılan ödemeler farklılık göstermektedir. Maaşa ek, kurumun elde ettiği kazanca bağlı performans ödeniyor. Hastane yönetimleri performans katsayısını kendisi belirlediğinden, katsayıya göre yapılan ödemeler farklılık göstermektedir. Çalışılan bölüme göre prim alınabiliyor.
Vardiya ücretlemesi (gece çalışması, fazla mesai, tatillerde çalışma vb) Açıkça tanımlanmamış (gece vardiyalarının 1,5 fazla ücretlenmesiyle ilgili Kasım 2013’te tasarı önerisi verildi) Açıkça tanımlanmamış (gece vardiyalarının 1,5 fazla ücretlenmesiyle ilgili Kasım 2013’te tasarı önerisi verildi) Gece 7,5 saatten fazla çalışıldığında her bir saat 1,5 katı ücretleniyor ve fazla çalışma kabul ediliyor.Bayramlarda ise her çalışma saati 2 katı ücretleniyor. Aylık fazla çalışma saatleri 1,5 katı ücretleniyor.
Kurumsal destekler Açıkça tanımlanmamış Açıkça tanımlanmamış Kurumdan kuruma değişiyor. Yemek, yol, çay, kahve, üniforma  gibi farklı destekler sağlanabilmektedir.
Çalışma saatleri Günde 9 saat Haftada toplam 45 saat Günde 9 saat Haftada toplam 45 saat Günde 9 saat Haftada toplam 45 saat
Yıllık izin Kamu personeli izin şartları geçerlidir Kamu personeli izin şartları geçerlidir İş kanunu izin şartları geçerlidir

*Yukarıda verilen karşılaştırma genel çalışma şartları ve uygulamalarla ilgilidir ancak kurumun yönetim tarzı ve işleyişine göre farklılıklar olabilmektedir.

** Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi

KARŞILAŞTIRMA BOYUTLARI

İŞE BAŞVURMA ŞARTI

KPSS puanı için her hastanenin min ve max puanı değişiyor

İŞ GÜVENCESİ

Devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname  KHK:666  (Resmi Gazete:11.10.2011) değişmesi planlanıyor

657- 4A Kadrosu: Devlet memurları kanununa göre çalışırlar ve devlet memuru olarak tanımlanırlar.

657-4B kadrosu: Bakanlar kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileridir. Kurumun tercihine göre personelle 12-10 vb ay sözleşme yapılıp her yıl sözleşme yenilenmektedir.Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırı ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Çalışma koşulları 4a kadrosuyla aynı olmakla birlikte, özlük hakları olarak 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi çalışırlar.

657- 4C kadrosu: geçici personel, bir yıldan az süreli, mevsimlik çalışanlara, belirlenen ücrete göre çalışan ve işçi sayılmayan kamu görevlileridir.

657- 4D kadrosu: geçiciişçi kadrosu

4857 Sayılı İş Kanunu (Resmi Gazete: 22.05.2003): Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi denir.

MAAŞ

Kişiye ödenen net maaş (eline geçen maaş) söz konusudur. Brüt maaşta işveren olarak çalışan adına yatırılan gelir vergisi, SGK, ve emeklilik kesintileri dahil değildir. Maaş bilgisi İstanbul ve Ankara illerinde yer alan özel hastaneler için geçerlidir. Diğer illerde verilen maaşlar daha düşük olup asgari ücrete yakındır.

YAN ÖDEMELER

Kurumun elde ettiği gelirden çalışana sergilediği performans karşılığı ödenen ücrettir. Yan ödemeler SGK ve emeklilik primleri açısından değerlendirilmez. Çalışan yıllık izine ayrıldığında ya da rapor aldığında çalışmadığı süreye denk gelen performans ücreti kesilir.

KURUMSAL DESTEK

Kurumdan kuruma değişmekle birlikte ücretsiz lojman, ücretsiz çay- kahve, simit vb., ücretsiz personel kıyafeti, ücretsiz ulaşım için servis, alış veriş çeki, ücretsiz çocuklar için kreş, bayramlarda kumanya, özel sağlık sigortası. Bu imkânları bazı kurumlar ise özel firmalarla anlaşarak personele daha ucuza imkân sağlayabiliyorlar.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Kamu hastanelerinde çalışanlar:

Kamu sağlık kurumlarında çalışan personelin öğle yemeği ve istirahati için 12-13 saatleri arası öğle tatilidir. Ancak hizmetin kesintisiz sürdürüldüğü bölümlerde öğle saatinde de yeterli personel bulundurulmak kaydıyla, kurum idaresi tarafından uygun görülen zamanda bir saatlik öğle tatili verilir.

Çalışma saatleri genellikle 8-17 ve 16- 08 olarak kullanılmaktadır.

İş kanununa göre çalışanlar:

Çalışma süresi: işçinin çalıştırıldığı işte geçen süredir.  Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu süre haftanın günlerine eşit olarak bölünebilir. Tarafların anlaşması ile normal çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati geçmemek üzere farklı dağıtılabilir.

Denkleştirme: bir işyerinde haftada 5 gün 9 saat çalışılırken tarafların anlaşmasıyla 11 saat çalışması halinde 55 saat çalışmış olur. 10 saatlik fazla çalışma, daha sonraki haftalarda daha az çalışmayla denkleştirilmesi gerekir. İşçinin iki aylık çalışma süresi içinde işçinin haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İhtiyaca göre artan veya azalan sürelerle çalışmak söz konusudur.

Ara dinlenme: ara dinlenmeler, çalışma süresinden sayılmaz. Genellikle öğlen 1 saat yemek ve 30 dk+ 30 dk çay molası verilir. Toplam 2 saat ara dinlenme söz konusudur.  9 saat + 2 saat = 11 saat çalışma

Gece çalışma: saat 20:00 ile 06:00 saatleri arasında yapılan çalışmadır. Gece çalışma 7,5 saati geçemez ve fazla çalışma yaptırılamaz. Gece çalıştırılacak kişilerin gece çalışmasına uygun olduğu rapor ile belgelenmelidir. Gece 7,5 saat üzerine yapılan her çalışma karşılığı 1,5 katı ücretle fazla mesai olarak tanımlanır. Örneğin 20-08 saatlerinde 4,5 saat fazla çalışmadır. Bu süreden 2 saat iş dışında geçen dinlenme süresi çıkarılır. Kalan 2,5 saat 1,5 katı fazla çalışma ve bu doğrultuda ücretleme gerektirir. Bu nedenle gece vardiyaları, gündüz vardiyalarından fazla ücretle ücretlendirilir. (İş dışında ayrı dinlenme süresi verilemiyorsa fazla mesai hesabına dahil edilir.)

YILLIK İZİN

Kamu kurumlarında çalışan personel için:

1-10 yıl arası 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün izin verilir. Yıllık izinler ait olduğu sözleşme yılı içerisinde kullanılmayan izinler, ertesi yıla devredilemez

İş kanununa göre çalışanlar:

Temel koşul, en az bir yıl (deneme dahil) çalışmış olmaktır. Bir yıl içinde kullanılmayan izinler sonraki yıla devredilebilir, paraya çevrilemez. (Cumartesi çalışılsın ya da çalışılmasın iş günü kabul edilir.) 1-5 yıl (dahil) arası çalışanlar 14 iş günü, 6- 14 yıl (dahil) arası çalışanlar 20 iş günü, 15 yıl üzeri çalışanlar 26 iş günü izin yapabilirler.

31q, 0,541s