Bulunduğu kategori:

Neriman Tarhan Diyabet Hemşiresi

Neriman Tarhan Diyabet Hemşiresi

 • Kendinizi tanıtır mısınız? Nerede çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz?

1973 Tekirdağ doğumluyum

Bayındır Söğütözü (Merkez) Hastanesi’nde 2005 Mart ayından itibaren Diabet Eğitim Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapmaktayım.

 • Nereden ve ne zaman mezun oldunuz? Mesleki deneyimleriniz neler?

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (eskiden HYO idi) 1990-1994 mezunuyum(aynı zamanda bölüm birincisi).

2000 – 2002 Başkent Üniversitesi MBA

1994 yılından Bayındır Hastanesi Söğütözü Kalp Damar Servisine ilk önce staff hemşire sonra shift sorumlu hemşiresi olarak devam ettim.

İlk işyerimde halen çalışmaktayım.

 • Bu aşamaya gelene kadar ne tür eğitim programlarına katıldınız?

1994 – 2005  Bayındır Hastanesi KVC Servisi Sorumlu Hemşire Yardımcılığı

1999 – 2000  BHA – BHK ve Yaşamkent’te CPR Eğitmenliği

2005 – 2009  BHK Diabet Eğitim Sorumlu Hemşireliği

2009 –            BHS Diabet Eğitim Sorumlu Hemşireliği (devam)

2012   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Staj Kurs sınavı (sonucunu beklemede)

   KURSLAR & SERTİFİKALAR

2014           Q,going ve Psikodramatik Uygulamalar

2014           50.Ulusal Diabet Kongresi

2014           16.Diabet Hemşireliği Sempozyumu

2013           Diabetik Ayak Bakımı Katılım Sertifikası

2013           49. Ulusal Diabet Kongre Katılımı

 • Ulusal Diabet Kongrelerine Katılımı

2011           Diabet Sohbetleri Eğitim Programı

2011           Diabet Eğitiminde Teröpatik Hasta Yaklaşımı

2010           ASMMMO Staj Başlama Kursu

2009           45. Diabet Ulusal Kongre Katılımı

2009           Davranış Tarzları Eğitimi Katılım Sertifikası

2007           Diabet Eğitim Hemşireliği Sertifika Programı

1994 – 2000 Bayındır Hastanesi Hizmet içi Eğitim Programı (Pediatri – Temel KVC – Yoğun

                  KVC – Ortopedi – Endokrin – CPR)

1998 – 2000 ODTÜ Hafta sonu İngilizce Kursu (EBİ)

1998          Ankara Üniversitesi SBF Bilgisayar Kursu

1995 – 1997 Ankara Büyükşehir Belediyesi TSM Korosu

Karaca Dershanesi İngilizce Kursu

 •  Yaptığınız işi bize anlatır mısınız?

Diabet Eğitim Hemşiresi Diabetes Mellitus tanısı olan, katta yatan ya da poliklinikten takip edilen bütün hastaların eğitimlerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek, takip etmek ve hastanın gereksinim duyduğu konularda danışmanlık yapmaktan sorumludur.

GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLAR:

-Bayındır hastanesi Kalite Politikasını bilerek, hemşirelikle ilgili tüm talimat ve prosedürlerle uyum gösteren bir çalışma sergilemek

-Poliklinikten Diabetes Mellitus(DM)  tanısı konulara, eğitim ve rehberlik için kendisine gönderilen hastayı kabul etmek, dosya bilgilerini kontrol ederek doğru hasta olduğundan emin olmak

-Hastanın diabet hakkındaki bilgi gereksinimini tespit etmek

-Diabet komplikasyonları yönünden hasta dosyasını tarayarak gerekli bilgileri Diabet Eğitim Formuna kaydetmek (retinopati, nefropati vd.)

-Hastanın ayak muayenesini yapmak ve Ayak Muayene Formuna verileri kaydetmek

– Muayene sırasında tespit ettiği, tıbbi tedaviye gereksinimi olduğuna karar verdiği hastaları ilgili bölüme yönlendirmek(örn: mantar enfeksiyonu, açılmış yaralar, nabızların alınamaması)

-Bakımla düzelebilecek sorunları tespit etmek, bakımı planlamak ve hastaya eğitimle öğretmek(örn: kuru cilt, çatlaklar vb)

-Ayak muayenesini en geç yılda 1 kez gerekirse daha sık tekrarlamak

-Hastaya gerekli gördüğü süre içinde takip için kontrol randevusu vermek

-İlk kez gördüğü hastaya, hastanın zamanı ve genel durumu uygunsa hemen, değilse uygun olan en yakın tarihe randevu vererek aşağıdaki konularda eğitim verilmesi ve bunların kayıtlara geçirilerek hasta dosyasına konulması

Diabet Nedir? Tipleri nelerdir?

Diabet kontrolü

Genel hijyen

Ayak bakımı

İnsülin/Oral hipoglisemik kullanımı

İnsülin enjeksiyon bölgeleri

Hipoglisemi

Hiperglisemi

-Hastaya Diabet Kimlik Kartı vererek yanında taşımasının önemini anlatmak

-Hastaya uygun eğitim, broşür ve dokümanları vermek

-İnsülin kullanan hastaların insülin uygulama bölgelerini kontrol etmek

-Diabet eğitimleri tamamlanarak yatan hasta katlarından ya da poliklinikten ayrılan hastaların eğitim etkinliğini ölçmek ve eğitimi tekrarlamak için benzer tip hasta gruplarını planlayarak hastanede 5-10 kişilik gruplarda hastaların eğitimlerini kontrol etmek

-Her ay eğitim verilen hasta sayısı ve takip edilen indikatör sonuçlarını Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne sunmak

-Yılın planlanan zamanlarında hasta eğitim programları içinde ilgilenenlere açık olacak şekilde diabet eğitim seminerlerinde rol almak

-Personelin diabet ile ilgili eğitiminde Eğitim Bölümü işbirliği ile diabet konusunda ki eğitimlerde yer almak, gerekli konularda hemşirelere danışmanlık yapmak

-Rutin eğitim programları dışında hastanın gereksinim duyduğu özel konularda da danışmanlık yapmak (Diabet ve cinsellik, gebelik ve diabet süreci vb.)

-Diabet ile ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre gibi etkinliklleri takip etmek ve katılmak

-Diabet eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve eğitim kalitesini geliştirecek araştırmalar yapmak

-Hastanenin diğer polikliniklerinden kendisine gönderilen hastaların gerekli muayenelerini yapmak ve eğitimlerini vermek

-Genel durumu uygun olmayan yetişkin/çocuk diabetlilerde diabetli yakınlarını eğitmek

-Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile gerekirse ilgili toplantılara katılmak

-Diğer ekip üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak

-Ekip içi iletişime olumlu katkıda bulunmak

Yılda en az 2 defa konferans salonunda daha önceden kurumumuzdan bireysel eğitim almış hastalarımıza Endokrinolog, diyetisyen, fizyoterapist ve diabet eğitim hemşiresinin bazen de başka bölümlerden misafir (dermatolog, ortopedist vd.)konuşmacıların davet edildiği ara öğün olarak da diabetik pasta, çay kahve ikram edilen sunumlarımız oluyor.

Lily firması sponsorluğu ile ülkemize getirilen Sağlık Bakanlığı’nın da desteklediği Sohbet haritaları kurumumuzda yapıldı fakat bunlarda istenilen homojen grupların tam olarak oluşturulamaması( aynı yaş, aynı eğitim düzeyi vb), hastaların toplamda 5 hafta sürekli gelmesi kendileri açısından zaman ve mali boyutun önemi ortaya çıkmıştır. Sohbet haritalarının bireysel eğitimler kadar etkili olmadığı daha çok sosyal ortam için hastaların katıldıkları gözlenmiştir.

 • Bağlı olduğunuz biriminiz veya yöneticiniz kimdir? Pozisyonunuz?

Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısına bağlıyım

Pozisyonum Sorumlu Hemşire (servis sorumlu(başhemşireleri) ile eşit statü)

Elemanım yok, sadece Merkez ben olduğum kurum olduğu için karar alınır iken şubedeki meslektaşlarımla irtibat halindeyiz

 • İşinizi yapabilmek için gerekli nitelikler nelerdir? Mesela İngilizce bilmek gerekiyor mu? Ya da özel bir eğitim almak?

Lisans mezunu olmak şart aksi takdirde Diabet Eğitim Hemşiresi Sertifikasını alamıyor sadece katılım belgesi almış oluyorsunuz(SANERC )

İngilizce iyi düzeyde olmalı (tercihan)

Bilgisayar iyi düzeyde olmalı

Mesleki deneyim en az 5 yıl olmalı

 •  İşinizle ilgili en sevdiğiniz şeyler nelerdir?

Denizyıldızı öyküsü misali, sizin bilinçlendirdiğiniz hastaların yaşam kalite ve standartlarının arttığını görmek

 •  Çalıştığınız kurumun mesleki olarak size kattığı ya da verdiği özel destekler var mı?

Bölüm ile ilgili kararlarda Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tüm imkânlarını ortaya koyar ve arkanızda durur. Eğitim programlarına katılmanız için gerekli izni ayarlamaya çalışır.

 •  Mesleğe yeni başlayacak olan öğrencilerimize önerileriniz var mı?

 Ne iş yaparsanız yapın yaptığınız işi hakkı ile yapın. Cumhurbaşkanı da olsanız, çöpçü de olsanız işinizi en iyi şekilde yapın çünkü her işi mutlaka birileri yapacak. Herkes kral, kraliçe, prens, prenses değildir.

 • Bizim ülkemizde maalesef mesleğiniz kişiliğinizdir. Oysa meslekler para kazanmak, hayatı devam ettirebilmek için sadece ve sadece birer araçtır amaç değil.

Seviyorsanız meslekte kalın ama kendinizden çok fedakârlıklar yapmayı da göze alıyorsanız aksi takdirde yol yakınken vazgeçin.4- 5 yıl hayatta kayıp sayılmaz, meslekte geçirilecek yıllar çok daha uzun ve çetin.

32q, 0,256s