Sağlık kurumları, hasta yararına faaliyet gösteren ve sağlık hizmeti sunan organizasyonlardır. Sağlık hizmeti birbirinden farklı hastalıkları ve ihtiyaçları olan hastalar için sunulan bir hizmettir. Kaliteli sağlık hizmeti, hastada arzu edilen sonuçların oluştuğu, arzu edilmeyen sonuçların ortaya çıkmadığı bir süreçtir. Sağlık hizmeti soyut olduğundan, hizmetin depolanması, son aşamada kalite kontrolünün yapılması, kalitesiz üretimin test edilmesi, sayılması ve ayıklanması mümkün değildir. Sağlık hizmeti verilirken o anda kalite gerçekleşir ya da gerçekleşmez. 

Diğer taraftan hastaların, kendilerine sunulan tedavi ve bakım hizmetini kontrol etme, kalitesini ölçme ve kendisi için neyin gerekli olduğuna karar verme imkânı yoktur. Bu nedenle hasta için neyin iyi olduğunun, sunulan tedavi ve bakımın kaliteli olup olmadığının izlenmesi sorumluluğu, hastane yönetimindedir.

Her sağlık kurumu, hastaya (ya da sağlam bireye) sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulur. Her sağlık kurumunun işleyişinde bir yönetim sistemi bulunur. Yönetim sistemi, diğer tüm sistemlerde olduğu gibi, varoluş amacına yönelik sağlık hizmeti sunmak ve bu amaç doğrultusunda faaliyet göstermek için tasarlanır. Kurumlar, her biri ayrı zekâya sahip birden fazla işletim sisteminden oluşurlar.

Kurumsal işletim sisteminde çalışanların zekâsı, makinelerin zekâsı ile birleşir. Kurumun zekâ düzeyini arttırmak için çok zeki kişilerin işe alınması, kurumun en iyi bilgisayar ve işletim sistemleriyle donatılması yeterli değildir. Kurumun organizasyon yapısını, kurum içinde yer alan alt sistemleri (tıbbi hizmetler, bakım hizmetleri, mali-idari- destek hizmetler gibi), sistemlerin birbirleriyle ilişkilerini, iş yapma süreçlerini, çalışanların zekâlarını kullanma kapasitelerini, iş yapma alışkanlıklarını, kullanılan her türlü teknolojiyi kapsar. Kurumsal yapı, zeki bir sistem olarak tasarlanabilir ve hizmet kapasitesi zeki bir tasarımla arttırılabilir ya da tam tersi kötü bir tasarım sonucu kurumsal zekâ düzeyi düşürülebilir.

Ne kadar iyi yönetici olsak da eğer sağlık hizmeti üretmek için yönetsel sistemi iyi tasarlayamadıysak, çalışanlarımızı bu doğrultuda motive edemiyorsak sağlık hizmetinde etkin ve verimli sonuç elde etmemiz mümkün değildir. Sonuç olarak dünya çapında ünlü doktorlarımız, en son teknolojiden cihazlarımız olabilir ancak uygun yönetim süreçlerimiz yoksa sağlık hizmetimizin kaliteli olduğundan söz etmemiz mümkün değildir.

Bu web sitesini, sağlık hizmetinin yönetimine farklı bir bakış açısı oluşturmak amacıyla tasarladım. Bilgi, paylaştıkça çoğalır…

 Bilgi Bankasındaki Sağlık Hizmeti Yönetimi Sayfası İçin Tıklayınız.

Dilek Ekici

38q, 0,706s