ISBN – 978-605-86352-0-3

Kasım 2013

Sağlık hizmetinde kaliteyi sağlamak için başta yöneticiler olmak üzere herkesin zihniyetinde değişim olması, yönetim felsefesinin değişmesi gerekmektedir. Kalite yönetimi, sağlık hizmetinde bilinenden farklı işlemlerin yapılmasını değil, yapılan işlerin alışıldığı şekilden farklı yapılmasını gerektirir.

Dilek Ekici

38q, 0,678s