Bulunduğu kategori:

“Mıknatıs Hastane” Kavramının Gelişimi

“Mıknatıs Hastane” Kavramının Gelişimi

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association) tarafından 1983 yılında sağlık kurumlarında hemşire yöneticilerin hemşirelik uygulamalarını ve hasta bakım sonuçlarını mükemmelleştirmek için 14 ölçüt belirlemiştir. Bu ölçütlerin belirlenmesinde 1980 yılında hastanelerin ciddi boyutlarda hemşire ihtiyaçları neden olmuştur. O dönemde birçok hastanede hemşire devir oranı oldukça yüksek ve hemşire açığı fazla iken, bazı hastanelerde hemşire devir oranı hem düşük, hem de yoğun iş başvuruları nedeniyle, diğer hemşireleri kuruma çekmekteydiler. Bu durum Amerikan Hemşirelik Akademisi’nin dikkatini çekmiş ve 1981’de hemşireleri kuruma çeken ve ellerinde tutan sağlık kurumlarını “mıknatıs hastane” olarak tanımlamış ve bu doğrultuda ilk çalışma, 1984 yılında 65 maddeden oluşan Hemşire Çalışma İndeksi ile başlamıştır (Kramer & Hafner, 1989). Araştırma örneklemine yukarıda sayılan özellikleri gösteren 41 hastanenin hemşirelik hizmetleri yöneticileri, eğitim hemşireleri ve kliniklerde çalışan hemşireler alınmıştır. (McClure, Poulin, Sovie, & Wandelt, 1983). Kramer, Schmalenberg ve Hafner (1989) yaptıkları çalışmada, hemşirelerin iş doyumunun %80’ini kaliteli hasta bakımının verilmesi ile ilişkili bularak, oluşturdukları ölçekten daha sonra hemşireler tarafından iş doyumu ve verimliliği etkilemediği düşünülen maddelerin çıkartılması planlanmıştır. Bu nedenle 14 mıknatıs hastanede çalışan 289 hemşireyle bireysel derinlemesine görüşmeler yapılarak kaliteli hasta bakımı verilmesine ve sağlıklı bir çalışma ortamına ilişkin için vazgeçilmez maddeler sorulmuştur (Kramer & Schmalenberg, 2002). Yapılan görüşmeler sonunda mıknatıs hastanelerin hemşirelik hizmetleri yönetimi ve profesyonel hemşirelik bakım uygulamalarında organizasyon yapısı, hasta merkezli kurum kültürü, kariyer gelişim uygulamaları, yönetim ve liderlik tarzı konularında diğer hastanelerden belirgin olarak farklı özellikler gösterdikleri belirlenmiştir. Belirlenen bu özellikler mıknatıs hastanelerin hemşireleri kuruma çeken ve kurumda tutan manyetik güçler olarak tanımlanmıştır.Kramer ve Schmalenberg (2004), tarafından hemşirelerin verimli çalışma ortamını değerlendirmek için “Mıknatıs Hastanelerin Özellikleri” (Essential Of Magnet, EOM) ölçeğini geliştirerek, Schmalenberg ve Kramer 2008’de revize etmişlerdir.

Mıknatıs hastane olup olmadığınızı ölçekten yararlanarak değerlendirebilirsiniz.  

Ayrıntılı bilgi için:

1. Ekici D (2013) Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara

2. Yıldırım D, Kısa S, Hisar F (2012) Validity and reliability of the Turkish version of the Essentials of Magnetism Scale, International Nursing Review, 59(4): 560-566.

32q, 1,113s