Bulunduğu kategori:

Hasta Sınıflandırma Skalası

33q, 0,456s