Bulunduğu kategori:

Hemşirelik Bakımının Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Hemşirelik Bakımının Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Saatlik Çalışma Ücretinin Belirlenmesi

•Toplam iş günü haftada 5 gün üzerinden  (2007 yılındaki hafta sonları, milli ve dini bayramları çıkardığımızda) 252 gün iş günü olarak hesaplarız.

•Hafta içi 5 gün, günde  9 saat çalışan bir kişi haftada 45 saat çalışacağından

•252 X 9 = 2268 saat yıllık çalışma süresi elde ederiz.

Bir hemşire yeni iş kanununa göre (5 seneye kadar çalışanlar için)  3 hafta yıllık izin kullanıyor.

Yıllık izin                                            =15 iş günü

Hastalık izni ortalama                       =3 iş günü

Mazeret izni ortalama                       =3 iş günü

Hizmet içi eğitim ortalama                =2 iş günü

15+3+3+2=23 iş günü (çalışılmayan iş günü)

252 – 23 = 229 iş günü (bir hemşirenin 1 yıllık çalıştığı iş günü)

229X9= 2061 saat (bir hemşirenin 1 yıllık çalışma saati)

Ayrıca hastanenin bu şartlarda çalışan bir hemşire için her yıl ( Ocak 2007 tarihinde yaklaşık verilerden yararlanılarak)  yaptığı harcamalar şöyledir:

12 Aylık maaş                                        (12x 1200 TL)             = 14.400 YTL

12 Aylık SSK primi                               (12x 210 YTL)            = 2.520 YTL

12 Aylık yol parası ya da lojman           (12x 100 YTL)            = 1200 YTL

229 Günlük yemek ücreti                      (229x 4YTL)               =  916 YTL

Yılda 2 kez kıyafet                                (2×20 YTL)                 =    40 YTL

           Yıllık Toplam                                                             19.076 YTL

Buna göre bir hemşirenin yıllık maaşı, SSK primi, yol parası ya da lojmanı, çalıştığı günlerde yediği yemek ve giydiği üniformanın kuruma yıllık toplam maliyeti yaklaşık olarak 19.076 YTL olarak ifade edilebiliriz.

Bir hemşirenin bir saatlik çalışma ücreti

Bir hemşirenin bir saatlik çalışma ücreti = yıllık toplam maliyet / yıllık çalışma saati

19.076YTL / 2061saat= 9,25 YTL

8 saatlik vardiya ücreti: 74 YTL

12 saatlik vardiya ücreti: 111YTL olarak hesaplanabilir.

 

 Hasta sınıflandırma sistemine dayalı hemşirelik iş yükü maliyeti

•      Kuruma özgü geçerli, güvenilir bir hasta sınıflandırma ölçeğinin kullanılması,

•      Hastaların tipine göre kullanılan hemşirelik bakım süresinin belirlenmesi,

•      Birime özgü hemşirelik süresine ayrılan maliyetin belirlenmesi.

Hasta Sınıflandırması Sistemine Göre  Hasta Maliyetlerinin Belirlenmesine Örnek*

*Bu bölümde maliyet hesaplama yöntemlerine örnek olması amacıyla verilen değerler, cerrahi, kardiyoloji gibi servislere yönelik evrensel değerler değildir. Verilen değerleri kullanarak hesaplama yapılması halinde kurumda hatalı sonuçların elde edilmesi söz konusudur. Bu nedenle her hastanenin ve her servisin, bu değerleri belirlemek için ayrıca özel çalışması gerekmektedir.

Gündüz  (Bağıl birim)           Gece   (Bağıl birim)

Tip1      34,28dk   (1)                         15,65dk (0,46)

Tip2      57,07dk   (1,66)                    25,79dk (0,75)

Tip3      61,96dk   (1,81)                    29,15dk (0,85)

Tip4      83,02dk   (2,42)                    64,61dk (1,88)

Tip5      121,78dk (3,55)                    70,40dk (2,05)

2AB servisinin aylık hemşirelik maliyeti

40 (toplam vardiyadaki hemşire sayısı) x 4,3 hafta =172 aylık çalışılan vardiyadaki hemşire sayısı

172 vardiyadaki hemşire  x 12 saat = 2064 aylık çalışılan saat  (hemşire saati)

2064 x 9,25 YTL= 19.092 YTL servisin aylık hemşirelik maliyeti olarak ifade edebiliriz.

2AB servisi gündüz vardiyasında hastalara ayrılan toplam hemşirelik bakım süresi

895,54 X 34,28 (dk) = 30.699,11 dk ya da 511,65 saat (bir ay boyunca serviste yatan hastalara gündüz vardiyasında ayrılan hemşirelik bakım süresi)

2AB servisi gece vardiyasında hastalara ayrılan toplam hemşirelik bakım süresi

Gece vardiyasında bir ay boyunca hastalara ayrılan toplam hemşirelik bakım süresi 488,33X 34,28 (dk)= 16.739,95 (dk) ya da 278,99 saat olarak hesaplanabilir.

Hemşirelerin servisle ilgili işlere ayırdıkları zamanın maliyeti

Servisle ilgili işlemlere %28 oranında zaman ayırdıkları belirlenmiştir. (Bu oran sabit olmayıp, örnek olarak verilmiştir. İnsan gücü planlama yöntemiyle bu oran her kuruma özgü ayrıca belirlenir)

12 saatin %28  = 3,36 saat

3,36 x 6 günlük hemşire sayısı= 20,16 saat

20,16/ 15ort. hasta sayısı=1,34 saat

1.34 saat x 9,25=13,43 YTL

Hasta başına bir vardiyada hemşirelerin servisle ilgili işlere ayırdıkları sürenin maliyeti

2AB servisinin bir saatlik hemşirelik bakım maliyeti

Ünitenin aylık toplam hemşirelik maliyeti / toplam bakım süresi

19.076YTL / 790,65 =24,12 YTL

Hemşirelik bakımının bağıl değer birim (Acuity) maliyeti

Ünitenin toplam hemşirelik maliyeti / toplam bağıl süre

19.076 YTL /  1383,87 = 13,78 YTL

Hasta Tiplerine Göre Gündüz, Gece ve Günlük Hemşirelik Bakım Maliyetleri (Direkt ve indirekt hemşirelik uygulama maliyeti)

 

Hasta tipi Gündüz Vardiyasındaki Hemşirelik Maliyeti Gece Vardiyasındaki Hemşirelik Maliyeti Servisle İlgili İşlerin Ücreti Günlük Hemşirelik Maliyeti
Tip 1 13,78YTL 6,33 YTL 13,43 YTL 33,54YTL
Tip 2 22,87 YTL 10,33 YTL 13,43 YTL 46,63YTL
Tip 3 24,98 YTL 11,71 YTL 13,43 YTL 50,12YTL
Tip 4 33,35 YTL 25,91 YTL 13,43 YTL 72,69YTL
Tip 5 48,92 YTL 28,25 YTL 13,43 YTL 90,60YTL

Elde edilen verileri kullanarak bir örnek verirsek:

2 AB servisine yatan bir hasta 8 gün birimde yatmış ve bu hasta serviste yattığı 8 gün için hasta sınıflandırma sistemine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmış ve günlük hemşirelik bakım gereksinimi belirlenmiştir:

 

Hasta Tipi Hasta günü(A) Gündüz vardiyasıBağıl birimler (B) Gece vardiyasıBağıl birimler (C) (AXB) (AXC)
Tip 1 1 1 0,46 1 0,46
Tip 2 1 1,66 0,75 1,66 0,75
Tip 3 4 1,81 0,85 7,24 3,4
Tip 4 2 2,42 1,88 4,84 3,76
Tip 5 0 3,55 2,05 0 0
Toplam 8 14,74 8,37
Toplam:  23,11 birim

Hasta 8 gün boyunca 23,11 birim (13 saat 12 dakika) hemşirelik bakımı almıştır.

 

Hasta Tipi Hasta günü (A) Günlük Hemşirelik Maliyeti Toplam Hemşirelik Maliyeti
Tip 1 1 33,54YTL 33,54YTL
Tip 2 1 46,63YTL 46,63YTL
Tip 3 4 50,12YTL 200,48YTL
Tip 4 2 72,69YTL 145,38YTL
Tip 5 0 90,60YTL 0YTL
Toplam 8   426,03 YTL

 

32q, 0,158s