Bulunduğu kategori:

Servislerin Performanslarının Karşılaştırılması (Benchmarking)

Servislerin Performanslarının Karşılaştırılması (Benchmarking)

Servis yöneticileri ve çalışanları genellikle servisin nasıl bir performans gösterdiğini bilmezler. İndikatör ölçüm sonuçları çalışanların servis içinde kolayca görebilecekleri yere asılmalıdır. Servis performansı hakkında çalışanlara bilgi verilmesi onların performanslarının nasıl değerlendirildiği hakkında fikir verir. Servisin performansının sürekli izlenmesi ve ölçülmesi, hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Servis performansının her vardiyada ya da günlük olarak orta ve alt kademe yöneticiler tarafından ölçülmelidir.

Servislerin hasta bakım performansı (sonuçları) olarak hasta doyumu, hatalı ilaç oranı, hasta düşmesi oranı, nazokomiyal enfeksiyon oranı, dekübit oranı, IV infiltirasyon oranı gibi,

Servislerin yönetsel performansı olarak çalışanların iş doyumu, personel devir hızı, devamsızlık oranı, çalışanların etkinlik ve verimlilik sonuçları, gibi,

Servisin finansal performansı olarak çalışan maliyetleri, hasta bakım maliyetleri, gelir durumu, karlılık durumu örnek verilebilir.

Şekil 1: … HastanesininServislere göre 2013 yılı ilk 6 aylık hemşirelerin zaman kullanımınayönelik histogram

Resim1[1]

Şekil 2:  … Hastanesinin servislere göre 2013 yılı ilk 6 aylık bası yarası oranları kontrol tablosu (Eşik=1)

zz[1]

 

Şekil 3:. .. Hastanesi’nin servislere göre 2013 yılı Ocak ayı IV infiltrasyon kontrol tablosu (Eşik = %2)

xx[1]
37q, 0,764s