Bulunduğu kategori:

Motivasyon

Motivasyon

Çalışanların Motivasyonu

Çalışanın belli bir işi yapmak için kendi istek ve arzusuyla davranma gayretine motivasyon denir. Herzberg’in  çift faktör teorisine göre çalışanları işe motive etmek için önce hijyen faktörlerinin sağlanması gerekmektedir.

Kurumsal Hijyeni Bozan Faktörler Motivasyonu Sağlayan Faktörler
 • Özlük haklarının ve istihdam güvenliğinin olmaması,
 • Ücretin ve maaşın düşük olması,
 • Yöneticinin adil olmayan davranışları,
 • Yöneticinin çalışanlarla ilişkisinin kötü olması,
 • İşteki çalışma ortamının kötü olması,
 • Çalışma arkadaşlarıyla çatışmalar
 • Teknik bilgi ve yönetsel danışmanlığın yetersiz olması.
 •  İstediği ve yeteneklerine uygun bir işte çalışma,
 • İş yaparken yeterli düzeyde yetki ve sorumluluğa sahip olma,
 • Terfi edebilme imkanının olması,
 • İşinde yeni şeyler öğrenip, çevresine olumlu katkıda bulunabilme
 • İşini yaparken, karşılaştığı sorunların çözümünde otonomi sahibi olması
 • Bir işi başarıyla tamamlamanın verdiği mutluluk,
 • İş yerinde başarıyla tanınma, takdir edilme, ödüllendirilme

Kurumda hijyen faktörlerinin sağlanmaması halinde, mikroplu ortamda canlıların yaşamı tehlikeye girdiği gibi, çalışanların o kurumda uzun süre çalışması mümkün olmamaktadır. Ancak hijyen faktörlerinin tek başına varlığı, çalışanlar için asgari koşulları oluştursa bile, çalışanları motive etmeye yeterli değildir. Çalışanların motivasyonu hijyen faktörleriyle motivasyon faktörlerinin birlikte bulunmasıyla sağlanabilir.

Çalışanların hastane yönetiminden beklentileri

 1. Yapılan işlerle ilgili süreçlerin önceden belirlenmiş ve akıcı olması
 2. Rutin yapılan işlerle ilgili alınacak kararların ve süreçlerin açıkça belirlenmiş olması
 3. Çalışanların yaptıkları işle ilgili karar verme yetkisinin (otonomi) olması
 4. Çalışanların kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlara katılması
 5. Alınan kararlarda adil ve hakkaniyetli olunması
 6. Yöneticilerin otokratik değil, demokratik yönetim tarzını kullanması
 7. Çalışanların özlük haklarının korunması

Çalışanların yöneticisinden beklentileri

 • İyi ilişkiler kuran
 • Erişilebilir, konuşulabilir
 • Söylediği ile yaptıklarının tutarlı olması
 • Mesleki gelişimi destekleyen
 • İşle ilgili yeni fikirleri destekleyen
 • İş yapabilmek için gereken malzemeyi sağlayan
 • Çalışanları iyi yaptıkları iş için takdir eden
32q, 0,629s