Bulunduğu kategori:

Serviste Hasta Bakımının Organizasyonu

Serviste Hasta Bakımının Organizasyonu

Bir serviste hemşire insan gücü planlaması ile birlikte iyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, hastalara sunulan hemşirelik bakım kalitesini arttırırken, hasta bakım maliyetlerini azaltır. Hasta bakım servislerinde ihtiyaç duyulan hemşirelik hizmetinin ve hasta bakımının organizasyonunu alt ve orta kademe hemşire yöneticiler belirler. Bunun için sorulması gereken soru şudur: bu serviste hemşirelik hizmeti ve bakımı nasıl organize edilmelidir? Hasta bakım organizasyonunun belirlenmesinde hastaların bakım gereksinimleri kadar kurum yönetsel kültürü, iş yapma alışkanlıkları, kurumun zekâ düzeyi, hastanenin hemşirelik hizmeti felsefesi, hasta bakımı için gerekli malzemenin temin edilme durumunun da etkisi vardır. Ayrıca serviste çalışan hemşirelerin sayısı, bilgi, beceri ve tecrübe durumu, serviste yatan hastaların hemşirelik bakım gereksinimleri, sevisin hasta profili (tipi) ve hastaların günlük hemşirelik bakım sürelerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Hasta bakım organizasyon yöntemleri şunlardır:

  1. Fonksiyonel Hemşirelik (Functional Nursing)
  2. Takım Hemşireliği (Team Nursing)
  3. Holistik Hasta Bakımı (Total Patient Care)
  4. Primer Hemşirelik (Primary Nursing)
  5. Uygulamada İşbirliği (Practice Partnership)
  6. Farklılaştırılmış Hemşirelik Uygulamaları (Differentiated Practice)
  7. Vaka Yönetimi ve multidisipliner bakım haritaları (Case Management and Clinic Pathways)
32q, 0,148s