Bulunduğu kategori:

Öğrencilere Kariyer Tavsiyeleri

Öğrencilere Kariyer Tavsiyeleri

Bize anlatılan başarı öyküleri ve kariyer gelişim aşamalarının çoğu sansürlenmiş olup, sadece başarının parıltılı yönlerinden bahsedilir. Gerçekte bize sunulan sürecin kendisi değil, yalnızca sonuçlarıdır. Kariyer basamaklarını tırmanırken her zaman engeller ve zorluklar bizi bekler, kariyer gelişiminin hiçbir zaman kestirme bir yolu yoktur. Sağlık meslek üyelerinin bazıları daha öğrencilik yıllarından başlayarak ayrıntılı kariyer planları yaparken, bazıları fırsatlar çıktıkça değerlendirmeyi tercih ederler. Ancak gelecekte karşınıza çıkabilecek yeni fırsatlarda, gerekli bilgi ve beceriye sahip olabilme ancak sizin geçmişte kendinizi geliştirmek amacıyla yaptığınız yatırımlarla ilişkilidir. Çünkü sizin gibi aynı okuldan mezun olan yüzlerce kişi arasından neden sizi seçsinler? Sizin diğerlerinden ne farkınız var?

Hiç ummadığınız bir kişisel veya mesleki gelişim girişimi, gelecekte sizin tercih edilebilirliğinizi arttırabilir. Örneğin üniversite yıllarında tiyatroyla uğraşmış olmak, topluluğa hitap etme yeteneğinizi geliştirebilirken, spor faaliyetler fiziksel dayanıklılığınızı ve kişisel disiplininizi geliştirir. Satranç oynama, problem çözme ve karar verme becerinizi geliştirdiği için yönetsel pozisyonlara aday olmanızı sağlayabilir. Yabancı dil bilgisi, bilgisayar programlama gibi bir takım özellikler teknoloji transferi veya uluslararası faaliyetlerde size yardımcı olabilir. Bu veya bunun gibi birçok kişisel gelişim girişimi, gelecekte mesleki hedeflerinizi gerçekleştirmenizde size destek olabilir.

Kariyer hedeflerini belirleme, kendini değerlendirmeyle başlar. Sağlık meslek uzmanlarının yapacakları işlerle ilgili ihtiyaç duyabileceği becerileri şöyle sıralamak mümkündür:

  • Liderlik/ikna etme becerisi
  • Problem çözme/yaratıcılık
  • Takımın bir parçası olarak çalışma
  • Mesleki beceri
  • Girişim
  • İletişim becerisi
  • Teknolojiyi kullanabilme
  • Diğerlerine yardım etme veya öğretme

Sağlık meslekleri dışındaki mesleklerin çok az bir kısmı tüm bu becerileri gerektirir. Ancak sağlık meslekleri bunların tümünü gerektiren bir meslek grubudur. Her bireyin kendine has değerler bütünü vardır. Kişilerin çevreyle ve birbirleriyle etkileşiminde bu değerler onlara rehberlik eder. Bu değerler doğruluk, dürüstlük, adalet, barış, sağlık, yardımlaşma, eğitim, koruma, mülkiyet, para, güvenlik, kariyer ve aile. Hayatta birçok önemli değer vardır. Ancak bunların hangilerinin en önemli olduğunu seçmek zor iştir. Bu doğrultuda sizin kendi önceliğinizi belirlemeniz, gelecekte kariyerinizi yönlendirirken göz önüne almanız gerekecek önemli bir konudur.

32q, 0,651s