Bulunduğu kategori:

Mobbing Mağdurumusunuz?

Mobbing Mağdurumusunuz?

Bu bölümde yer alan ölçekten yararlanarak, işyerinde Mobbing’e maruz kalıp kalmadığınızı değerlendirebilirsiniz. Ölçek, Dilek Yıldırım ve Aytolan Yıldırım (2008) tarafından geliştirilerek yabancı literatürde yer almış olup, halen uluslararası bir çok ülkede, farklı disiplinlerde kullanılarak araştırmalar yapılmakta, olumlu geri bildirimler ve atıflar almaktadır. (Dilek Y, Aytolan Y (2008) Development and Psychometric Evaluation of Workplace Psychologically Violence Behaviors Instrument, Journal of Clinical Nursing, 17: 1361-1370.)

Aşağıda, çalışma ortamında karşılaştığınız sizi yıldırmaya, çalışma performansınızı düşürmeye yönelik davranışların listesi bulunmaktadır. Son bir yıl boyunca, iş ortamınızda bu davranışlarla karşılaşıp karşılaşmadığınızı, bu davranışların kim tarafından ve ne sıklıkla yapıldığını lütfen (X) işareti ile belirtiniz.

Daha sonra her bir madde için belirlediğiniz puanları toplayıp, elde ettiğiniz puanı 33’e böldüğünüzde, elde ettiğiniz sayı 1 ve üzerinde ise, sizin bir mobbing mağduru olduğunuz, işyerinde kasten mobbing davranışlarına maruz kaldığınız söylenebilir.

Ölçek Boyutları (Faktörler) İlişkili ölçek maddeleri
Bireyin işten izolasyonu (11 madde) 17,18,19,20,22,23,24,25,26,30,31
Mesleki statüye saldırı (9 madde) 5,10,11,12,13,14,16,21,29
Kişiliğe saldırı (9 madde) 1,2,3,4,6,7,8,9,15
Direkt negatif davranışlar (4 madde) 27,28,32,33

Kim Tarafından Yapıldı? (birden fazla seçenek işaretlenebilir)

Yöneticim / Çalışma arkadaşım/arkadaşlarım / Astım/Astlarım

Bu davranışla ne sıklıkla karşılaştınız? (yalnızca en uygun seçeneği işaretleyiniz)

0———————1——————–2——————–3———————–4———————5

hiç       bir kez                   bir kaç kez             bazen              sık sık               her zaman

karşılaşmadım                                                                                                    karşılaşıyorum

  Ne Sıklıkla 
  1. Başkalarının yanında sizinle aşağılayıcı ve onur kırıcı konuşulması

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
  1. Sizinle ilgili asılsız söylemlerde bulunulması

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
  1. Başkalarının yanında sizi küçük düşürücü davranılması (beden dili kullanılması)

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
  1. Ruh sağlığınızın yerinde olmadığının ima edilmesi

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
  1. Özgüveninizi olumsuz etkileyecek bir iş yapmaya zorlanılması

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
  1. Dürüstlüğünüzün ve güvenilirliğinizin sorgulanması

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
  1. Özel yaşantınızla ilgili asılsız söylentiler çıkarılması

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
  1. Sözlü tehdit edilme

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
  1. Masaya yumruk vurulması gibi davranışlarla karşılaşma

Kim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer…………..

0    1    2     3     4     5
10. Performansınızla ilgili sürekli olumsuz değerlendirmeler yapılmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
11. Sorumlu olmadığınız konularda suçlanmanızKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
12. Ortak yapılan işlerin olumsuz sonuçlarından yalnızca sizin sorumlu tutulmanızKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
13. Yaptığınız iş ve işin sonuçları ile ilgili sürekli kusur/hata bulunmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
14. Yaptığınız her işte mesleki yeterliliğinizin sorgulanmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
15. Sizinle ilgili haksız gerekçelerle yazışmalar yapılması/ rapor tutulmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
16. Sizin ve yaptığınız işin hissettirilmeden (dolaylı) kontrol edilmesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
17. Kendinizi göstermenize fırsat verilmemesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
18. Verdiğiniz karar ve önerilerinizin eleştirilerek, reddedilmesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
19. Sorumluluğunuzda olan işlerin sizden alınarak, sizden daha düşük pozisyonda kişilere verilmesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
20. Sizden daha düşük pozisyonda kişiler tarafından denetlenmenizKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
21. Yaptığınız işin değersiz ve önemsiz görülmesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
22. Düzenlenen sosyal toplantılardan haberdar edilmemeKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
23. Görüşme ve konuşma isteğinize yanıt alamamaKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
24. Bulunduğunuz ortamda görmezden gelinerek, yokmuşsunuz gibi davranılmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
25. Konuşurken sık sık sözünüzün kesilmesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
26. Gönderdiğiniz elektronik posta ve telefonlara yanıt verilmemesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
27. İş arkadaşlarınızın sizinle konuşmasının engellenmesi ya da yasaklanmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
28. Bir ortama girdiğinizde, bulunduğunuz ortamın bilerek terk edilmesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
29. Kapasitenizin üstünde işlerden sorumlu tutulmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
30. İşten ayrılmanız ya da yer değiştirmeniz için baskı yapılmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
31. İşiniz için gerekli olan bilgi,doküman ve materyallerin sizden saklanmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
32. Şahsi eşyalarınıza zarar verilmesiKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
33. Fiziksel şiddet uygulanmasıKim Tarafından(  ) Yöneticim (  ) Çalışma arkadaşım  (  ) Astlarım  (  ) Diğer………….. 0    1    2     3     4     5
33q, 0,148s