Bulunduğu kategori:

Mobbing Nasıl Oluşur?

Mobbing Nasıl Oluşur?

1. Sıfır Durumu

Potansiyel çatışma ortamının (kişisel, yönetsel, sektörel, toplumsal nedenler) olması çalışanların birbirlerine karşı olumsuz davranış sergilemelerine neden olur. Mobbing gelişimini teşvik eden iş ortamı nedeniyle farklı kişiler arasında yaşanan ufak tefek çatışmalar vardır. Ancak henüz açık çatışma değildir. Çalışanlar arasında olumsuz davranışların ve çatışmaların artması, kişilerin birbirlerine karşı tutum almalarına neden olur.

2. Anlaşmazlık aşaması

Taraflardan birinin yaptığı küçük bir hata veya yaşanan olumsuz bir olay ile yaşanan çatışma kişiselleştirilir. Taraflar arasında açık çatışmanın yaşanması sonucu çatışmaya neden olan sorunların nedenlerinin değil, sorunun oluşmasında rol alan kişinin (suçlu arama) belirlenmesi, yaşanan sorunun çözümünü engellemektedir. Bu aşamada uygun çatışma çözme stratejisi kullanmak yerine olayın görmezden gelinmesi (ya da kendiliğinden çözüleceğinin düşünülmesi) tarafların birbirlerine karşı düşmanca hisler ve duygular geliştirmelerine neden olur.

3. Mobbing başlangıcı (Hissedilen ve açık çatışma)

Tarafların birbirlerine düşmanca duygular beslemeleri küçük düşürme, toplum içinde utandırma gibi saldırgan ve hileli davranışlar sergilemeleri söz konusudur.

4. Mobbing davranışlarının açıkça sergilenmesi

Yaşanan düşmanca ve hileli davranışlar karşısında tanıkların zorbadan taraf olması ya da sessiz kalması davranışların içeriğinin şiddetlenmesine neden olur. Bu aşamadan sonra mağdur zorba ve yandaşları ile değil, aynı zamanda kurumun yönetimiyle de mücadele etmek zorunda kalır.

5) Kurbanın sağlığının bozulması ve işine son verilmesi

Bu aşamada düşmanca ve hileli davranışlara hedef olan mağdur kurum içinde hayatta kalma mücadelesi vermektedir ve umutsuzluk içindedir. Kasıtlı yapılan mobbing davranışlarının sıklığı (her gün, birden fazla kez), süresi (12 aydan daha uzun) ve şiddeti (birden fazla kişi tarafından yapılıyor olması) arttıkça etkisi de artar. Sistemli olarak tekrarlanan psikolojik baskıların etkileri, birey üzerinde yavaş yavaş oluşan birikimli zararlar şeklinde ortaya çıkar. Uzun süre (12 ay ve üzerinde) mobbinge maruz kalan kişilerin benlik saygıları düşer, anksiyete, depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtileri gösterebilir ve hatta bazılarının intihar edebilir. İşyerinde psikolojik şiddet mağduru olan kişiler üzerindeki baskı ve eziyeti dengelemek ve azaltmak için hastalık raporu kullanmaya başlarlar, kendi istekleriyle veya zorunlu istifa ederler, işten çıkarılır ya da erken emekliliğe zorlanırlar. Ancak mağdur işinden ayrılsa da yaşadığı psikolojik baskının etkisinden uzun süre (18-24 ay) kurtulamaz.

6) Mobbingin sonu

Çalışma ortamında uzun süre devam eden ve görmezden gelinen bu durum bir süre sonra bir şekilde patlak verir (işinden ayrılır, uzun hastalık izni alır, kalp krizi geçirebilir, intihar edebilir, karşı tarafa fiziksel saldırı, kurumsal boyutta müdahale gibi) ve sona erer.

32q, 0,792s