ISBN – 978-605-86352-1-0

Mart 2013

Bu kitapta bir sağlık kurumunda verilen bakım hizmetinin içeriği, nasıl organize edileceği, yönetimde ele alınabilecek konular, bakım hizmeti veren sağlık insan gücü kaynağının yönetimiyle ilgili temel ve uygulamaya yönelik bilgiler yer almaktadır.

Dilek Ekici

38q, 2,294s