Bulunduğu kategori:

Supervisor Hemşire Olmak

Supervisor Hemşire Olmak

ORTA KADEME YÖNETİCİ

SUPERVİSOR HEMŞİRE

Tuğba Mert

Kısa Özgeçmiş

2008 Başkent Üniversitesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü (%100 burslu) mezunuyum. Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Güven hastanesinde transplantasyon ve genel cerrahi servis hemşiresi, Medicana Hastanesinde transplantasyon ve genel yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaptım. 2011 yılında Gazi Üniversitesi “Hemşirelikte Yönetim” yükseklisans programını bitirdim. 2012 yılında, TOBB ETÜ hastanesinde supervisor hemşire olarak göreve başladım.

Supervisor Hemşirenin Görevleri

Alt kademelerden üst kademelere çıktıkça yetki ve sorumluluğun arttığı göz önüne alındığında, alt ve üst kademe arasında yer alan orta kademe yönetici olarak supervisor hemşireler tanımlanmaktadır. Supervisor olmak için, kurum politikalarına göre değişiklik göstermekle beraber en az üç yıl klinik deneyim sahibi olmak gerekir. Lisans mezunu olmak eğitimde aranan şartlardan olmakla beraber, yükseklisans, doktora gibi uzmanlığınız olması sizi bir adım öne çıkartmaktadır. Ayrıca, kurum içi performansınız, yönetici vasıflarına sahip olmanız, iyi bir rehber hemşire olmanız, klinik deneyimizin birçok alanda olması, ekip çalışmasın yatkın olmanız, iletişiminizin iyi olması, verilen görevleri sorunsuz yerine getirmeniz ve kişisel gelişim olarak katıldığınız kurs, kongre, sempozyum, ..vb. programlarda  sizin bu göreve seçilmenizde rol oynamaktadır. Supervisor hemşire,  mesai bitiminden sonra hemşirelik hizmetleri direktörlüğünün makamını temsil eder ve yetkilerini kullanır. Göreve getirildiğinizde, bu yetkileri kullanabilmek için kurumunuzda hizmet veren bölümlerin işleyiş sürecini bilmeniz gerekmektedir. Kurum yöneticilerin uygun gördüğü ve sizinde kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda rotasyon yaparak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Supervisor olarak hasta bakım kalitesinde yaşanabilecek aksaklıklar 24 saat boyunca engellenilmeye çalışılmaktadır. Supervisör hemşirenin hasta ve servis vizitlerinde neler yaptığı, aşağıda kısaca açıklanılmaya çalışılmıştır:

 • Kurumun ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün vizyon, misyon, politika, yöntem ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, hemşireleri bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan denetler ve hemşirelik uygulamalarının standartlar ve bakım protokollerine uygun yapılmasını sağlar.
 • Hasta bakımının sürekliliğini sağlamak, bakımın kalitesini arttırmak için düzenli olarak servis ve hasta viziti yapar. Servis vizitlerinde, servis genel durumunu, hemşirelik bakımını denetler, değerlendirir, önerilerde bulunur ve yazılı-sözlü rapor eder.
 • Servis hemşiresi tarafından uygulanan hasta bakımını denetler, gerektiğinde rehberlik eder.
 • Hemşirelik kayıt formlarının düzenli tutulmasını sağlar, denetler, eksiklikleri rapor eder.
 • Hastanede vizit gezdikten sonra, hastaların durumunu ve hemşire ihtiyacına göre hemşirelerin çalışma çizelgelerini inceler ve gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapar. Sorumlu olduğu hemşirelerin nitelik ve nicelik yönünden dağılımını ve insan gücü planlamasını yapar.
 • Hemşirelik bakım uygulamalarında, hasta haklarını göz önünde tutarak hemşirelik bakımının verilmesini sağlar ve denetler. Kendisine iletilen veya hasta vizitinde tespit edilen uygunsuzluk durumlarında ilgili personeli uyarır ve durumu rapor eder.
 • Mesai saatlerinde hemşirelere mesleki yaklaşım ve bakım işlemleri konusunda danışmanlık yapar, ihtiyaç duyulan eğitim programları ile ilgili Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne rapor verir.
 • Kuruma yeni başlayan hemşirelerin kuruma uyumunda danışmanlık yapar.
 • Hemşirelik bakımında kullanılan araç-gereç ve malzemenin temini, depolanması ve uygun kullanımını sağlar ve denetler. Genel işleyiş ile ilgili meydana gelen sorunlarda Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü/ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü’nü bilgilendirir, gerektiğinde diğer disiplinlerle çözüme yönelik işbirliği kurar ve rapor eder.
 • Kurum politikalarına uygun olarak, gerektiğinde ve acil durumlarda depo açma, eczane açma, sterilizasyon açma yetkilerine sahiptir.
 • Bakımın kalitesini yükseltmeye yönelik araştırmalar yapar veya katılır, sonuçlarını uygulamaya koyar ve servis hemşirelerini araştırma yapma konusunda destekler.
 • Hemşirelik hizmetleri direktörlüğü tarafından görevlendirildiği kurul, komite, çalışma vb. toplantılara katılır.

Kısaca supervisor hemsireyseniz, sadece hemşirelerle ilgili değil, eczane, depo, sterilizasyon, hasta ve yakınları, diyet servis, ulaştırma, kan merkezi, güvenlik vb. hastanede ki tüm birimler arasında denge kuran, iletişim ağını sağlayan ve gerekli organizasyonları yapan kişi sizsiniz.  Bölümlerde hasta, hasta yakını ve diğer personelle ilgili yaşanan sorunlarda ilk aranan kişisiniz. Bu yüzden yanınızda taşıdığınız telefon hiç susmamaktadır. Acil durumlarda verilen mavi, beyaz, pempe kodlarda müdahale ekibinde olduğunuz için sürekli dikkatli olmak zorundasınız. Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da yorulmaktasınız. Eğer her akşam evde olmak, düzenli gece uykusu uyumak, aileme bol zaman ayırmak gibi düşünceleriniz varsa, supervisor hemşire olarak bunları gerçekleştirmenizin zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü görev yaptığımız saatler, daha çok idari kadronun olmadığı gece saatleridir. Ancak kurumda yatan tüm hastaları bilmekten mutlu olmak, organizasyon yapmayı sevmek,  bilmediğiniz birçok hastalığı öğrenmek gibi sürekli kendinizi geliştirmeyi seven yönünüz var ise, supervisor olmak yorucu işten daha çok eğlenceli, motivasyon artırıcı bir iş haline dönüşmekte.

32q, 0,503s