Sağlık finansmanının amacı, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine finansal açıdan ulaşabilmesini sağlamak için yeterli ve sürdürülebilir kaynak yaratmaktır. Bir ülkenin sağlık finansman yöntemi, sağlık hizmetinin organizasyonunu, sağlık hizmeti sunan kurumlara yapılan ödeme yöntemlerini ve sağlık politikalarını belirler.

Dilek Ekici

38q, 0,562s